فهرست شهرهای ایران

نام و جمعیت شهرهای ایران

استان آذربایجان شرقیویرایش

تبریز

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان تبریزشهرستان آذرشهرشهرستان اسکوشهرستان اهرشهرستان بستان‌آبادشهرستان بنابشهرستان جلفاشهرستان چاراویماقشهرستان خداآفرینشهرستان سرابشهرستان شبسترشهرستان عجب‌شیرشهرستان کلیبرشهرستان مراغهشهرستان مرندشهرستان ملکانشهرستان میانهشهرستان ورزقانشهرستان هریسشهرستان هشترودشهرستان هوراند

شهرهاویرایش

آبش‌احمدآچاچیآذرشهرآقکنداسکواهرایلخچیباسمنجبخشایشبستان‌آبادبناببناب مرندتبریزترک (شهر)تیمورلو (آذرشهر)ترکمانچایتسوجتیکمه‌داشجلفا (شهر)جوان‌قلعهخارواناخامنهخداجوخسروشاهخمارلوخواجه (شهر)دوزدوزانزرنقزنوزسراب (شهر)سردرودسهند (شهر)سیسسیه‌رودشبسترشربیانشرفخانهشندآبادصوفیان (شهر)عجب‌شیرقره‌آغاج (چاراویماق)کشکسرایکلوانقکلیبرکوزه‌کنانگوگانلیلانمبارک‌شهرمراغهمرندملکانممقانمهربان (شهر)میانه (شهر)نظرکهریزیوایقانورزقانهادیشهرهریسهشترودهوراندیامچی کهنمو

استان آذربایجان غربیویرایش

ارومیه

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان ارومیهشهرستان اشنویهشهرستان بوکانشهرستان پلدشتشهرستان پیرانشهرشهرستان تکابشهرستان چالدرانشهرستان چایپارهشهرستان خویشهرستان سردشتشهرستان سلماسشهرستان شاهین‌دژشهرستان شوطشهرستان ماکوشهرستان مهابادشهرستان میاندوآبشهرستان نقده

شهرهاویرایش

آواجیقارومیهاشنویهایواوغلیباروقبازرگان (شهر)بوکانپلدشتپیرانشهرتازه‌شهرتکابچهاربرج (میاندوآب)خلیفانخویربط (شهر)زرآباد (خوی)سردشتسرو (شهر)سلماسسیلوانهسیمینهسیه‌چشمهشاهین‌دژشوطفیرورققره‌ضیاءالدینقطور (شهر)قوشچی (شهر)کشاورز (شهر)گردکشانهماکومحمدیارمحمودآباد (آذربایجان غربی)مرگنلرمهابادمیاندوآبمیرآبادنازک علیانالوسنقدهنوشین‌شهر

استان اردبیلویرایش

اردبیل

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان اردبیلشهرستان بیله‌سوارشهرستان پارس‌آبادشهرستان خلخالشهرستان سرعینشهرستان کوثرشهرستان گرمیشهرستان مشگین‌شهرشهرستان نمینشهرستان نیر

شهرهاویرایش

آبی‌بیگلواردبیلاصلاندوزبیله‌سوارپارس‌آبادتازه‌کند (شهر)تازه‌کند انگوتجعفرآباد (بیله‌سوار)خلخالرضیسرعینعنبرانفخرآباد (اردبیل)کلورکوراییمگرمی (شهر)گیویلاهرودمشگین‌شهرنمیننیرهشجینهیر (اردبیل)

استان اصفهانویرایش

اصفهان

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان آران و بیدگلشهرستان اردستانشهرستان اصفهانشهرستان برخوارشهرستان بوئین و میاندشتشهرستان تیران و کرونشهرستان چادگانشهرستان خمینی‌شهرشهرستان خوانسارشهرستان خور و بیابانکشهرستان سمیرمشهرستان شاهین‌شهر و میمهشهرستان شهرضاشهرستان دهاقانشهرستان فریدنشهرستان فریدون‌شهرشهرستان فلاورجانشهرستان کاشانشهرستان گلپایگانشهرستان لنجانشهرستان مبارکهشهرستان نایینشهرستان نجف‌آبادشهرستان نطنز

شهرهاویرایش

ابریشم (شهر)ابوزیدآباداردستاناژیهاصفهانافوسانارکآران و بیدگلایمان‌شهربادرودباغ بهادرانبافرانبرف‌انباربهاران‌شهربهارستان (اصفهان)بوئین و میاندشتپیربکرانتودشکتیرانجندقجوزدان (شهر)چادگانچرمهینچمگردانحبیب‌آباد (اصفهان)حسن‌آباد (اصفهان)حنا (شهر)خالدآبادخمینی شهرخوانسارخور (اصفهان)خوراسگانخورزوقداراندامنه (شهر)درچه‌پیازدستگرد (برخوار)دهاقاندهقدولت‌آباد (اصفهان)دیزیچهرزوه (شهر)رضوان‌شهر (اصفهان)زاینده‌رود (شهر)زرین شهرزوارهزیار (اصفهان)زیباشهرسده لنجانسفیدشهرسگزیسمیرمشاپورآبادشاهین‌شهرشهرضاطالخونچهعسگرانعلویجهفرخی (شهر)فریدون‌شهرفلاورجانفولادشهرقهدریجانکاشانکرکوندکلیشاد و سودرجانکمشجهکمهکهریزسنگکوشک (اصفهان)کوه‌پایه (شهر)گز (برخوار و میمه)گلپایگانگل‌دشت (اصفهان)گل‌شهر (اصفهان)گلشن (شهر)گوگدمبارکهمحمدآباد (اصفهان)محسن آبادمشکات (شهر)منظریهمهاباد (اصفهان)میمه (اصفهان)ناییننوش آبادنجف‌آبادنصرآباد (اصفهان)نطنزنیک‌آبادورزنه (اصفهان)ورنامخواستونک (اصفهان)هرندوزوان

استان البرزویرایش

کرج

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان اشتهاردشهرستان ساوجبلاغشهرستان طالقانشهرستان کرجشهرستان نظرآبادشهرستان فردیس

شهرهاویرایش

آسارااشتهاردچهارباغ (البرز)شهر جدید هشتگردطالقان (شهر)کرجکمال‌شهرکوهسار (البرز)گرمدرهگلسارماهدشتمحمدشهرمشکین‌دشتنظرآبادهشتگرد

استان ایلامویرایش

ایلام

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان آبدانانشهرستان ایلامشهرستان ایوانشهرستان بدرهشهرستان دره‌شهرشهرستان دهلرانشهرستان سیروانشهرستان شیروان و چرداولشهرستان ملکشاهیشهرستان مهران

شهرهاویرایش

آبدانانآسمان‌آبادارکوازایلامایوان (شهر)بدرهپهله (ایلام)توحید (شهر)چواردره‌شهردلگشا (ملکشاهی)دهلرانزرنهسرابلهسراب‌باغصالح‌آباد (ایلام)لومارماژینمورموریموسیانمهر (ملکشاهی)مهران (شهر)میمه (ایلام)

استان بوشهرویرایش

بندر بوشهر

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان بوشهرشهرستان تنگستانشهرستان جمشهرستان دشتستانشهرستان دشتیشهرستان دَیِّرشهرستان دَیلَمشهرستان عسلویهشهرستان کَنگانشهرستان گِناوه

شهرهاویرایش

آبادآب‌پخشآبدانامام حسن (شهر)انارستان (جم)اهرم (شهر)بادولهبرازجانبردخونبردستانبندر بوشهربندر دیربندر دیلمبندر ریگبندر سیرافبندر کنگانبندر گناوهبنکبوشکانتنگ ارمجم (شهر)چغادکجزیره خارکخورموجدالکیدلواردوراهکریز (شهر)سعدآباد (بوشهر)شبانکاره (بوشهر)شنبه (شهر)عالی‌شهرعسلویهکاکیکلمه (شهر)نخل تقیوحدتیه

استان تهرانویرایش

تهران

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان اسلامشهرشهرستان بهارستانشهرستان پاکدشتشهرستان پردیسشهرستان پیشواشهرستان تهرانشهرستان دماوندشهرستان رباطکریمشهرستان ریشهرستان شمیراناتشهرستان شهریارشهرستان فیروزکوهشهرستان قدسشهرستان قرچکشهرستان ملاردشهرستان ورامین

شهرهاویرایش

آبسرد (تهران)آبعلیارجمند (شهر)اسلام‌شهراندیشه (شهر)باغستان (تهران)باقرشهربومهنپاکدشتپردیس (شهر)پرند (شهر)پیشوا (شهر)تهرانجوادآبادچهاردانگه (اسلام‌شهر)حسن‌آباد (ری)دماوند (شهر)رباط‌کریمرودهنشاهدشهرشریف‌آبادشمشکشهر ریشهریار (شهر)صالحیه (تهران)صباشهرصفادشتفردوسیهفشمفیروزکوهشهر قدس (تهران)قرچککهریزککیلانگلستان (تهران)لواسانملاردنسیم‌شهرنصیرشهروحیدیهورامین

استان چهارمحال و بختیاریویرایش

شهرکرد

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان اردلشهرستان بروجنشهرستان بنشهرستان سامانشهرستان شهرکردشهرستان فارسانشهرستان کوهرنگشهرستان کیارشهرستان لردگان

شهرهاویرایش

آلونیاردلباباحیدر (شهر)بروجنبلداجیبن (شهرکرد)بیرگانپرندجانجعفرآباد (چهارمحال و بختیاری)جونقانچالشترچلگردچلیچهدستنا (شهرکرد)دشتک (اردل)سامان (شهر)سرخون (بختیاری)سفیددشتسودجانسورشجانشلمزارشهرکردطاقانکفارسانفرادنبهفرخ‌شهرکاج (شهر)کیان (شهر)گندمان (بروجن)گهروگوجانلردگانمال‌خلیفهمنجناغاننافچنقنههفشجانوردنجان

استان خراسان جنوبیویرایش

بیرجند

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان بشرویهشهرستان بیرجندشهرستان خوسفشهرستان درمیانشهرستان زیرکوهشهرستان سرایانشهرستان سربیشهشهرستان طبسشهرستان فردوسشهرستان قائناتشهرستان نهبندان

شهرهاویرایش

آرین‌شهرارسکاسدیهاسفدناسلامیهآیسکبشرویهبیرجندحاجی‌آباد (شهر)خضری دشت بیاضخوسفدیهوکزهانسرایانسربیشهسه‌قلعه (شهر)شوسفطبسطبس مسیناعشق‌آباد (طبس)فردوسقائنقهستان (شهر)گزیک (درمیان)محمدشهر (خوسف)مود (شهر)نهبنداننیمبلوک

استان خراسان رضویویرایش

مشهد

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان باخرزشهرستان بردسکنشهرستان بجستانشهرستان تایبادشهرستان تربت جامشهرستان تربت حیدریهشهرستان چنارانشهرستان جغتایشهرستان جوینشهرستان خلیل‌آبادشهرستان خوافشهرستان خوشابشهرستان داورزنشهرستان درگزشهرستان رشتخوارشهرستان زاوهشهرستان سبزوارشهرستان سرخسشهرستان فریمانشهرستان فیروزهشهرستان قوچانشهرستان طرقبه شاندیزشهرستان کاشمرشهرستان کلاتشهرستان گنابادشهرستان مشهدشهرستان مه‌ولاتشهرستان نیشابور

شهرهاویرایش

انابدباجگیرانباخرزبار (نیشابور)بایگبجستانبردسکنبیدختتایبادتربت جامتربت حیدریهجغتایجنگل (شهر)چاپشلوچکنهچنارانخروخلیل‌آبادخوافداورزندرروددرگزدولت‌آباد (خراسان رضوی)رباط سنگرشتخواررضویهرودآبریوشسبزوارسرخسسلامیسلطان‌آباد (خراسان رضوی)سنگان (شهر)شادمهرشاندیزششتمدشهرآبادصالح‌آباد (خراسان رضوی)طرقبهعشق‌آباد (خراسان رضوی)فرهادگردفریمانفیروزهفیض‌آباد (خراسان رضوی)قاسم‌آباد (شهر)قدمگاهقلندرآبادقوچانکاخککاریز (شهر)کاشمرکدکنکلات (خراسان رضوی)کندر (شهر)گنابادلطف‌آباد (خراسان رضوی) • مشهد • مشهد ریزهملک‌آبادنشتیفاننصرآباد (خراسان رضوی)نقاب (جوین)نوخنداننیشابورنیل‌شهرهمت‌آباد (خراسان رضوی)یونسی

استان خراسان شمالیویرایش

بجنورد

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان اسفراینشهرستان بجنوردشهرستان جاجرمشهرستان شیروانشهرستان فاروجشهرستان گرمهشهرستان مانه و سملقانشهرستان راز و جرگلان

شهرهاویرایش

آشخانهاسفراینبجنوردپیش‌قلعهجاجرمحصار گرم‌خاندرقایورراز (شهر)سنخواستشوقانشیروانصفی‌آباد (خراسان شمالی)فاروجقاضی (شهر)گرمه (شهر)لوجلیتیتکانلو

استان خوزستانویرایش

اهواز

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان آبادانشهرستان آغاجاریشهرستان امیدیهشهرستان اندیکاشهرستان اندیمشکشهرستان اهوازشهرستان ایذهشهرستان باغ‌ملکشهرستان باویشهرستان بهبهانشهرستان حمیدیهشهرستان خرمشهرشهرستان دزفولشهرستان دشت آزادگانشهرستان رامشیرشهرستان رامهرمزشهرستان شادگانشهرستان شوششهرستان شوشترشهرستان کارونشهرستان گتوندشهرستان لالیشهرستان ماهشهرشهرستان مسجدسلیمانشهرستان هفتکلشهرستان هندیجانشهرستان هویزه

شهرهاویرایش

آبادانآغاجاریابوحمیظهاروندکنارالوان (شهر)الهاییامیدیهاندیمشکاهوازایذهباغ‌ملکبستان، خوزستانبندر امام خمینیبندر ماهشهربهبهانترکالکیتشان (خوزستان)جایزانجنت‌مکانچمران (شهر)حر ریاحی (شهر)حسینیه (خوزستان)حمیدیه (خوزستان)خرمشهرخنافرهدزآبدزفولدهدزرامشیررامهرمزرفیع (شهر)زهره (شهر)سالندسردشت (خوزستان)سوسنگردشادگانشوششوشترشیبان (اهواز)صفی‌آباد (خوزستان)صیدونقلعه‌تلقلعه خواجهکارون (شهر)کوت سیدنعیمگتوندگلگیر (شهر)لالیمسجدسلیمانمقاومت (شهر)ملاثانیمنصوریه (خوزستان)میانرودمینوشهرهفتکلهندیجانهویزهویس (شهر)

استان زنجانویرایش

زنجان

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان ابهرشهرستان ایجرودشهرستان خدابندهشهرستان خرمدرهشهرستان زنجانشهرستان سلطانیهشهرستان طارمشهرستان ماهنشان

شهرهاویرایش

آب‌بر (زنجان)ابهرارمغان‌خانهچورزقحلب (زنجان)خرمدرهدندی (زنجان)زرین‌آبادزرین‌رودزنجانسجاسسلطانیهسهروردصایین‌قلعهقیدارکرسفگرماب (شهر)ماه‌نشاننیک‌پی (زنجان)هیدج

استان سمنانویرایش

سمنان

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان آرادانشهرستان دامغانشهرستان سرخهشهرستان سمنانشهرستان شاهرودشهرستان گرمسارشهرستان مهدی‌شهرشهرستان میامی

شهرهاویرایش

آرادانامیریه (دامغان)ایوانکیبسطامبیارجمنددامغاندرجزیندیباجسرخهسمنانشاهرودشهمیرزادکلاته خیجکلاته رودبارگرمسارمجنمهدی‌شهرمیامی (شاهرود)

استان سیستان و بلوچستانویرایش

زاهدان

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان ایرانشهرشهرستان چابهارشهرستان خاششهرستان دلگانشهرستان زابلشهرستان زاهدانشهرستان میرجاوهشهرستان زهکشهرستان سراوانشهرستان سربازشهرستان سیب و سورانشهرستان قصرقندشهرستان کنارکشهرستان مهرستانشهرستان نیک‌شهرشهرستان نیمروزشهرستان هامونشهرستان هیرمند

شهرهاویرایش

ادیمیاسپکهایرانشهربزمانبمپوربنتبنجارپیشینجالقچابهارخاشدوست‌محمدراسکزابلزاهدانزهکگشتسراوانسربازسورانسیرکانفنوجقصرقندکنارکگلمورتیمحمدآبادمهرستانمیرجاوهنصرت‌آبادنگورنوک‌آبادنیک‌شهر

استان فارسویرایش

شیراز

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان آبادهشهرستان اقلیدشهرستان ارسنجانشهرستان استهبانشهرستان بواناتشهرستان پاسارگادشهرستان جهرمشهرستان خرامهشهرستان خرم‌بیدشهرستان خنجشهرستان دارابشهرستان رستمشهرستان زرین‌دشتشهرستان سپیدانشهرستان سروستانشهرستان شیرازشهرستان فراشبندشهرستان فساشهرستان فیروزآبادشهرستان قیر و کارزینشهرستان کازرونشهرستان کوارشهرستان گراششهرستان لارستانشهرستان لامردشهرستان مرودشتشهرستان ممسنیشهرستان مهرشهرستان نی‌ریز

شهرهاویرایش

آبادهارداردکانارسنجاناستهباناسیراشکنانافزراقلیداهلاوزایجایزدخواستباب اناربالادهبنارویهبهمنبیرمبیضاجنت‌شهرجهرمجویمحاجی‌آبادخانمینخاورانخرامهخشتخنجخورخومه‌زاردارابداریاندوزهدهرمرامجردرونیززاهدشهرزرقانسدهسروستانسعادت‌شهرسورمقسوریانسیدانششدهشهرپیرشیرازصغادصفاشهرعلامرودشتفراشبندفسافیروزآبادقائمیهقادرآبادقطب‌آبادقیرکارزینکازرونکامفیروزکره‌ایکنارتختهکوارگراشگله‌دارلارلامردلپوئیلطیفیمرودشتمشکانمصیریمهرمیمندنوجیننوداننورآبادنی‌ریزوراویهماشهرسلطان‌شهر

استان قزوینویرایش

قزوین

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان آوجشهرستان آبیکشهرستان البرزشهرستان بوئین‌زهراشهرستان تاکستان

شهر‌هاویرایش

آبگرمآبیکآوجارداقاسفروریناقبالیهالوندبوئین‌زهرابیدستانتاکستانخاکعلیخرمدشتدانسفهانرازمیانسگزآبادسیردانشالضیاءآبادقزوینکوهینمحمدیهمحمودآباد نمونهمعلم‌کلایهنرجه

استان قمویرایش

قم

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان قم

شهرهاویرایش

جعفریهدستجردسلفچگانقمقنواتکهک (قم)

استان کردستانویرایش

سنندج

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان بانهشهرستان بیجارشهرستان دهگلانشهرستان دیواندرهشهرستان سروآبادشهرستان سقزشهرستان سنندجشهرستان قروهشهرستان کامیارانشهرستان مریوان

شهرهاویرایش

آرمردهاورامانبابارشانیبانهبلبان‌آبادبویین سفلیبیجارپیرتاجتوپ‌آغاجچنارهدزجدلبراندهگلاندیواندرهزرینهسروآبادسریش‌آبادسقزسنندجشویشهصاحبقروهکامیارانکانی‌دینارکانی‌سورمریوانموچشیاسوکند

استان کرمانویرایش

کرمان

شهرستان‌هاویرایش

ارزوئیهاناربافتبردسیربمجیرفترابرراوررفسنجانرودبار جنوبریگانزرندسیرجانشهر بابکعنبرآبادفاریابفهرجقلعه‌گنجکرمانکوهبنانکهنوجمنوجاننرماشیر

شهرهاویرایش

اختیارآبادارزوئیهامین‌شهراناراندوهجردباغینبافتبردسیربرواتبزنجانبمبهرمانپاریزجبالبارزجوزمجوپارجیرفتچترودخاتون‌آبادخانوکخرسنددرب بهشتدهجرابرراورراینرفسنجانرودبارریحان‌شهرزرندزنگی‌آبادزیدآبادسیرجانشهدادشهربابکصفائیهعنبرآبادفاریابفهرجقلعه‌گنجکاظم‌آبادکرمانکشکوئیهکهنوجکوهبنانکیان‌شهرگلبافگلزارماهانمحمدآبادمحی‌آبادمردهکمس سرچشمهمنوجاننجف‌شهرنرماشیرنظام‌شهرنگارنودژهجدکهنزایزدان‌شهر

استان کرمانشاهویرایش

کرمانشاه

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان اسلام‌آباد غربشهرستان پاوهشهرستان ثلاث باباجانیشهرستان جوانرودشهرستان دالاهوشهرستان روانسرشهرستان سرپل ذهابشهرستان سنقرشهرستان صحنهشهرستان قصر شیرینشهرستان کرمانشاهشهرستان کنگاورشهرستان گیلانغربشهرستان هرسین

شهرهاویرایش

ازگلهاسلام‌آباد غرببانه‌ورهباینگانبیستونپاوهتازه‌آبادجوانرودحمیلرباطروانسرریجابسرپل ذهابسرمستسطرسنقرسومارشاهوصحنهقصر شیرینکرمانشاهکرند غربکنگاورکوزرانگهوارهگودینگیلانغربمیان‌راهاننودشهنوسودهرسینهلشی

استان کهگیلویه و بویراحمدویرایش

یاسوج

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان باشتشهرستان بویراحمدشهرستان بهمئیشهرستان چرامشهرستان دناشهرستان کهگیلویهشهرستان گچسارانشهرستان لنده

شهرهاویرایش

باشتپاتاوهچرامچیتابدهدشتدوگنبداندیشموکسوقسی‌سختقلعه رئیسیگراب سفلیلندهلیککمارگونیاسوج

استان گلستانویرایش

گرگان

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان آزادشهرشهرستان آق‌قلاشهرستان گزشهرستان ترکمنشهرستان رامیانشهرستان علی‌آبادشهرستان کردکویشهرستان کلالهشهرستان گالیکششهرستان گرگانشهرستان گنبد کاووسشهرستان گمیشانشهرستان مراوه‌تپهشهرستان مینودشت

شهرهاویرایش

آزادشهرآق‌قلاانبار آلوماینچه‌برونبندر ترکمنبندر گزخان‌ببیندلندرامیانسرخنکلاتهسیمین‌شهرعلی‌آبادفاضل‌آبادفراغیکردکویکلالهگالیکشگرگانگمیشانگنبد کاووسمراوه‌تپهمینودشتنگین‌شهرنوده خاندوزنوکنده

استان گیلانویرایش

رشت

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان فومنشهرستان آستاراشهرستان آستانه اشرفیهشهرستان املششهرستان انزلیشهرستان تالششهرستان رشتشهرستان رضوانشهرشهرستان رودبارشهرستان رودسرشهرستان سیاهکلشهرستان احمدسرگوراب

شهرستان شفتشهرستان صومعه‌سراشهرستان لاهیجانشهرستان لنگرودشهرستان ماسال

شهرهاویرایش

آستاراآستانه اشرفیهاحمدسرگوراباسالماطاقوراملشبازارجمعهبره‌سربندر انزلیپره‌سرماکلوانتوتکابنجیرندهچابکسرچاف و چمخالهچوبرحویقخشکبیجارخمامدیلمانرانکوهرحیم‌آبادرستم‌آبادرشترضوان‌شهررودباررودسررودبنهسنگرسیاهکلشفتشلمانصومعه‌سرافومنکلاچایکوچصفهانکوملهکیاشهرگوراب زرمیخلاهیجانلشت نشالنگرودلوشانلوندویللیسارماسالماسولهمرجغلمنجیلواجارگاههشتپر

استان لرستانویرایش

خرم‌آباد

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان ازناشهرستان الیگودرزشهرستان بروجردشهرستان پل‌دخترشهرستان خرم‌آبادشهرستان دورودشهرستان چگنیشهرستان دلفانشهرستان سلسلهشهرستان کوهدشت

شهرهاویرایش

ازنااشترینانالشترالیگودرزبروجردپل‌دخترچالانچولانچغلوندیچقابلخرم‌آباددرب گنبددورودزاغهسپیددشتسراب‌دورهشول‌آبادفیروزآبادکونانیکوهدشتگرابمعمولانمومن‌آبادنورآبادویسیان

استان مازندرانویرایش

ساری

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان آملشهرستان بابلشهرستان بابلسرشهرستان بهشهرشهرستان تنکابنشهرستان جویبارشهرستان چالوسشهرستان رامسرشهرستان ساریشهرستان سوادکوهشهرستان سیمرغشهرستان عباس‌آبادشهرستان فریدون‌کنارشهرستان قائم‌شهرشهرستان گلوگاهشهرستان محمودآبادشهرستان میان‌دورودشهرستان نکاشهرستان نورشهرستان نوشهرشهرستان نکا

شهرهاویرایش

ارطهآلاشتامام‌زاده عبداللهآملامیرکلاایزدشهربابلبابلسربلدهبهشهربهنمیرپل سفیدتنکابنجویبارچالوسچمستانخرم‌آبادخلیل‌شهرخوش‌رودپیدابودشترامسررستمکلارویانرینهزرگرمحلهزیرآبساریسرخ‌رودسلمان‌شهرسورکشیرگاهشیرودعباس‌آبادفریدون‌کنارفریمقائم‌شهرکتالم و سادات‌شهرکلارآبادکلاردشتکله‌بستکوهی‌خیلکیاسرکیاکلا (سیمرغ)گزنکگلوگاهگلوگاه بابلگتابمحمودآبادمرزن‌آبادمرزیکلانشتارودنکانورنوشهر

استان مرکزیویرایش

اراک

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان آشتیانشهرستان اراکشهرستان تفرششهرستان خمینشهرستان خندابشهرستان دلیجانشهرستان زرندیهشهرستان ساوهشهرستان شازندشهرستان کمیجانشهرستان فراهانشهرستان محلات

شهرهاویرایش

آستانه (مرکزی)آشتیانآوهاراک • (اناج)پرندکتفرشتورهجاورسیانخشکرود (زرندیه)خمینخندابخنجینداوودآباددلیجان (مرکزی)رازقانزاویه (استان مرکزی)ساروقساوهشازندشهباز (شهر)غرق‌آبادفرمهینقورچی‌باشی (شهر)کارچان (اراک)کمیجانمأمونیهمحلاتمهاجران (مرکزی)میلاجردنراقنوبراننیم‌ورهندودر

هرمزگانویرایش

بندرعباس

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان ابوموسیشهرستان بستکشهرستان بشاگردشهرستان بندرعباسشهرستان لنگهشهرستان پارسیانشهرستان جاسکشهرستان حاجی‌آبادشهرستان خمیرشهرستان رودانشهرستان سیریکشهرستان قشمشهرستان میناب

شهرهاویرایش

ابوموسی (شهر)بستکبندر چارکبندر خمیربندرعباسبندر لنگهپارسیان (شهر)تازیان پایینتیرورجاسکجناح (شهر)حاجی‌آباد (هرمزگان)درگهاندهبارزرویدرزیارت‌علیسردشت (هرمزگان)سندرکسوزاسیریکفارغانفین (هرمزگان)قشم (شهر)کنگکوخرد هرنگکوهستککیش (شهر)لمزانهرمز (شهر)هشت‌بندیمیناب • لیردف • بندر گروگ

استان همدانویرایش

همدان

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان اسدآبادشهرستان بهارشهرستان تویسرکانشهرستان رزنشهرستان فامنینشهرستان کبودرآهنگشهرستان ملایرشهرستان نهاوندشهرستان همدان

شهرهاویرایش

ازندریاناسدآباد (همدان)برزولبهار (شهر)تویسرکانجورقانجوکاردمق (شهر)رزنزنگنهسامنسرکانشیرین‌سوصالح‌آباد (همدان)فامنینفرسفجفیروزان (شهر)قروه درجزینقهاوندکبودرآهنگگل‌تپه (همدان)گیانلالجینمریانجملایرمهاجراننهاوندهمدان

استان یزدویرایش

یزد

شهرستان‌هاویرایش

شهرستان ابرکوهشهرستان اردکانشهرستان اشکذرشهرستان بافقشهرستان بهابادشهرستان تفتشهرستان خاتمشهرستان مهریزشهرستان میبدشهرستان یزد

شهرهاویرایش

ابرکوهاحمدآباد (یزد)اردکان (یزد)اشکذربافقبفروئیهبهابادتفتحمیدیاخضرآباد (اشکذر)زارچشاهدیهعقدامروستمهردشتمهریزمیبدندوشننیر (یزد)هرات (یزد)یزد