استان هرمزگان

یکی از استان‌های ایران
آسیا > خاورمیانه > ایران > استان هرمزگان

استان هرمزگان در ایران قرار دارد.

نواحیویرایش

شهرهاویرایش

  • بندرعباس

سایر مقاصدویرایش

درکویرایش

گفتگوویرایش

اگرچه زبان اچمیکاربرد گسترده ای در سطح استان دارد و زبان مادری مردمان استان تلقی می شود ولی بیشتر مردم در این استان می توانند به زبان فارسی نیز حرف بزنند و بعید به نظر می‌رسد کسی را در این استان ببینید که زبان فارسی را متوجه نشود.

وارد شدنویرایش

چرخیدنویرایش

دیدنویرایش

باید انجام دادویرایش

خوردنویرایش

آشامیدنویرایش

امن بودنویرایش

بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به ناحیه استان هرمزگان است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
26; 52