گلاسکو بزرگترین شهرستان در اسکاتلند است. باجمعیتی حدود ۶۰۰،۰۰۰ نفر که با حساب شهرهای اطرافش حدود ۲ میلیون نفر می شود. واقع در انتهای غرب کمربند مرکزی اسکاتلند در مجاور رودخانه کلاید. اهمیت گلاسکو به دلیل صنعتی بودن آن است. این شهر صنعتی ترین شهر اسکاتلند می باشد. این شهر در سال های اخیر عناوین بسیاری را در بین شهر های اروپایی دریافت کرده است از جمله شهر فرهنگ (۱۹۹۰)، شهر معماری و طراحی (۱۹۹۹) و پایتخت ورزشی (۲۰۰۳).

آنچه باید بدانید

ویرایش

واردشدن

ویرایش

با هواپیما

ویرایش

گلاسکو دارای دو فرودگاه: فرودگاه بین المللی گلاسکو و فرودگاه گلاسکو پِرِستویک می باشد.

با قطار

ویرایش

گلاسکو دو خط راه آهن اصلی را داراست.

با ماشین

ویرایش

راه های ورودی گلاسکو از طریق ماشین به شرح زیر است:

  • بزرگراه انگلستان-گلاسکو
  • ادینبورگ-گلاسکو
  • استرلینگ-گلاسکو

با اتوبوس

ویرایش

با قایق

ویرایش

گردش در شهر

ویرایش

انجام‌دادن

ویرایش

رویدادها

ویرایش

آموزش

ویرایش

خریدن

ویرایش

خوردن

ویرایش

ارزان

ویرایش

متوسط

ویرایش

ریخت‌وپاش

ویرایش

نوشیدن

ویرایش

خوابیدن

ویرایش

ارزان

ویرایش

متوسط

ویرایش

ریخت‌وپاش

ویرایش

ارتباطات

ویرایش

امنیت

ویرایش

سفارت‌خانه

ویرایش

مقصد بعدی

ویرایش
55.86458; -4.26655 
  این راهنمای مسافرت به شهر گلاسکو است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!