بریتانیا و ایرلند

سرزمین‌ها و جزایر تشکیل‌دهنده بریتانیای کبیر
اروپا > بریتانیا و ایرلند

بریتانیا و ایرلند دو جزیرهٔ اصلی از مجموعه جزایر بریتانیا هستند که در شمال غربی اروپا قرار دارند.

نواحیویرایش

شهرهاویرایش

بِرِی هِد (Bray head) در شهر بِرِی، ۱۵ کیلومتری دوبلین و در جنوب این شهر

سایر مقاصدویرایش

درکویرایش

گفتگوویرایش

واردشدنویرایش

چرخیدنویرایش

دیدنویرایش

انجام‌دادنویرایش

خوردنویرایش

آشامیدنویرایش

امن بودنویرایش

بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به ناحیه بریتانیا و ایرلند است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
54.0; -4.0