پودوچری درناحیه جنوب هند قرار دارد.

یادبود فرانسه در جاده ساحلی

آنچه باید بدانیدویرایش

این شهر هر چند بسیار کوچک، اما بزرگترین مستعمره فرانسه در هند بود. این شهرستان دارای سابقه ای طولانی و جالب از تجارت و جنگ می باشد.

اگر چه دراین شهرستان بسیار هندی باقی مانده است. نفوذ قوی فرانسه به خصوص در محله های قدیمیRues، بابلوارها و خانه های به سبک مدیترانه ای و نانوایی و محصولات هردو کشور،مخلوط دلپذیر از شرق و غرب را ساخته است.

اینجا همچنین به عنوان فرانسه ریویرا که درشرق (لا کوته دآسو )می باشد شناخته شده است.تجربه شوک فرهنگی خفیف که نظر شما را به احتمال بسیار زیاد در کشف معماری و رستوران ها جلب میکند.

واردشدنویرایش

گردش در شهرویرایش

 
پلیس ترافیک پودوچری

دیدنی‌هاویرایش

 
مجسمه گاندی در جاده ساحلی

انجام‌دادنویرایش

خریدنویرایش

خوردنویرایش

رستوران ها با خدمت استیک و شراب خوب فرانسه توجه شمارا جلب خواهد کرد.

نوشیدنویرایش

خوابویرایش

ارتباطاتویرایش

مقصد بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به شهر پودوچری است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
11.93; 79.83