جنوب هند

منطقه‌ای در جنوب هند
آسیا > جنوب آسیا > هند > جنوب هند

جنوب هند یکی از ناحیه های کشور هند است.

ناحیه هاویرایش

آندامان و نیکوبار, آندرا پرادش, کارناتاکا, کرالا, لاکشادویپ, پودوچری, تامیل نادو, تلنگانا

شهرهاویرایش

سایر مقاصدویرایش

درکویرایش

گفتگوویرایش

واردشدنویرایش

چرخیدنویرایش

دیدنویرایش

انجام‌دادنویرایش

خوردنویرایش

آشامیدنویرایش

امن بودنویرایش

بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به شهر جنوب هند است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!