ماساچوست در ایالت‌های نیو انگلند آمریکا قرار دارد.

نواحی

ویرایش
نام شهرستان مرکز شهرستان تاسیس جمعیت مساحت نقشه
شهرستان برنستبل برنستبل ۱۶۸۵ ۲۱۵٬۸۸۸ الگو:تبدیل  
شهرستان برکشر پیتزفیلد ۱۷۶۱ ۱۳۱٬۲۱۹ الگو:تبدیل  
شهرستان بریستول تانتون ۱۶۸۵ ۵۴۸٬۲۸۵ الگو:تبدیل  
تتتتتتتتتت ادگارتون ۱۶۹۵ ۱۶٬۵۳۵ الگو:تبدیل  
شهرستان اسکس (ماساچوست) سیلم و
لارنس
۱۶۴۳ ۷۴۳٬۱۵۹ الگو:تبدیل  
شهرستان فرانکلین (ماساچوست) گرینفیلد ۱۸۱۱ ۷۱٬۳۷۲ الگو:تبدیل  
شهرستان همپدن اسپرینگفیلد ۱۸۱۲ ۴۶۳٬۴۹۰ الگو:تبدیل  
شهرستان همپشر نورتهامپتون ۱۶۶۲ ۱۵۸٬۰۸۰ الگو:تبدیل  
شهرستان میدلسکس کمبریج، ماساچوست و
لوول
۱۶۴۳ ۱٬۵۰۳٬۰۸۵ الگو:تبدیل  
شهرستان نانتاکت نانتاکت ۱۶۹۵ ۱۰٬۱۷۲ الگو:تبدیل  
شهرستان نورفک ددهام ۱۷۹۳ ۶۷۰٬۸۵۰ الگو:تبدیل  
شهرستان پلیموث براکتون، ماساچوست و
پلیموث
۱۶۸۵ ۴۹۴٬۹۱۹ الگو:تبدیل  
شهرستان سافک بوستون ۱۶۴۳ ۷۲۲٬۰۲۳ الگو:تبدیل  
شهرستان ووستر ووستر ۱۷۳۱ ۷۹۸٬۵۵۲ الگو:تبدیل  

شهرها

ویرایش

سایر مقاصد

ویرایش

گفتگو

ویرایش

واردشدن

ویرایش

چرخیدن

ویرایش

انجام‌دادن

ویرایش

خوردن

ویرایش

آشامیدن

ویرایش

امن بودن

ویرایش
  این راهنمای مسافرت به ناحیه ماساچوست است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
42.3; -71.8