ماساچوست در ایالت‌های نیو انگلند آمریکا قرار دارد.

نواحیویرایش

نام شهرستان مرکز شهرستان تاسیس جمعیت مساحت نقشه
شهرستان برنستبل برنستبل ۱۶۸۵ ۲۱۵٬۸۸۸ الگو:تبدیل  
شهرستان برکشر پیتزفیلد ۱۷۶۱ ۱۳۱٬۲۱۹ الگو:تبدیل  
شهرستان بریستول تانتون ۱۶۸۵ ۵۴۸٬۲۸۵ الگو:تبدیل  
تتتتتتتتتت ادگارتون ۱۶۹۵ ۱۶٬۵۳۵ الگو:تبدیل  
شهرستان اسکس (ماساچوست) سیلم و
لارنس
۱۶۴۳ ۷۴۳٬۱۵۹ الگو:تبدیل  
شهرستان فرانکلین (ماساچوست) گرینفیلد ۱۸۱۱ ۷۱٬۳۷۲ الگو:تبدیل  
شهرستان همپدن اسپرینگفیلد ۱۸۱۲ ۴۶۳٬۴۹۰ الگو:تبدیل  
شهرستان همپشر نورتهامپتون ۱۶۶۲ ۱۵۸٬۰۸۰ الگو:تبدیل  
شهرستان میدلسکس کمبریج، ماساچوست و
لوول
۱۶۴۳ ۱٬۵۰۳٬۰۸۵ الگو:تبدیل  
شهرستان نانتاکت نانتاکت ۱۶۹۵ ۱۰٬۱۷۲ الگو:تبدیل  
شهرستان نورفک ددهام ۱۷۹۳ ۶۷۰٬۸۵۰ الگو:تبدیل  
شهرستان پلیموث براکتون، ماساچوست و
پلیموث
۱۶۸۵ ۴۹۴٬۹۱۹ الگو:تبدیل  
شهرستان سافک بوستون ۱۶۴۳ ۷۲۲٬۰۲۳ الگو:تبدیل  
شهرستان ووستر ووستر ۱۷۳۱ ۷۹۸٬۵۵۲ الگو:تبدیل  

شهرهاویرایش

سایر مقاصدویرایش

درکویرایش

گفتگوویرایش

واردشدنویرایش

چرخیدنویرایش

دیدنویرایش

انجام‌دادنویرایش

خوردنویرایش

آشامیدنویرایش

امن بودنویرایش

بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به ناحیه ماساچوست است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
42.3; -71.8