بوستون پایتخت ایالت ماساچوست است و مهمترین شهر در منطقه بوستون بزرگ می‌باشد.

آنچه باید بدانیدویرایش

اگرچه اغلب شهرهای آمریکا رنگ و بویی از تاریخ ندارند اما در بوستون می‌توانید آثار تاریخی ببینید. این شهر موزه‌های بسیاری دارد. تاریخ برده‌داری در این شهر شنیدنی است. چیز دیگری که بوستون به آن شهره است ورزش است. نام ت‌یم های ورزشی بوستون را همه شنیده‌اند. اما فراموش نکنید که بوستون یک شهر دانشگاهی است و پذیرای دوستداران علم و ادب می‌باشد.

ورودویرایش

با هواپیماویرایش

این شهر فرودگاه‌های زیادی دارد.

با قطارویرایش

با ماشینویرایش

با اتوبوسویرایش

گشتن درویرایش

با پای پیادهویرایش

در مرکز شهر می‌توانید پیاده بروید ولی یادتان باشد کلاغی رفتن یک دلار جریمه دارد (کلاغی رفتن به عبور از چراغ قرمز عابر یا عیور از مکان‌هایی می‌گویند که خط‌کشی عابر پیاده ندارد).

با اتوبوسویرایش

با متروویرایش

با تاکسیویرایش

با ماشینویرایش

این شهر ترافیک سنگینی دارد و هزینه پارکینگ‌ها بالا است پس سعی کنید از تاکسی و وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید.

جاذبه‌های گردشگریویرایش

 
برج هانکوک

زیارتگاه‌ها و اماکن مذهبیویرایش

موزه‌هاویرایش

مناطق تاریخیویرایش

جاذبه‌های طبیعیویرایش

باید انجام دادویرایش

آموزشویرایش

پولویرایش

خرید کردنویرایش

خوردنویرایش

بودجهویرایش

قیمت مناسبویرایش

قیمت بالاویرایش

نوشیدنویرایش

خوابویرایش

قیمت مناسبویرایش

قیمت بالاویرایش

ارتباطاتویرایش

تلفنویرایش

اینترنتویرایش

سطح امنیتویرایش

خو گرفتنویرایش

سفارت‌خانه‌هاویرایش

جای بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به شهر بوستون است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
42.359; -71.056