شرق چین

آسیا > شرق آسیا > چین > شرق چین

شرق چین منطقه‌ای است که دارای اهمیت کلیدی تاریخی، سیاسی و اقتصادی است. اهمیت اینمنطقه حتی از دلتای رود مروارید در جنوب چین نیز بیشتر است.

نواحیویرایش

 
نواحی واقع در خاور چین
جیانگسو
شانگهای
چجیانگ

شهرهاویرایش

سایر مقاصدویرایش

درکویرایش

گفتگوویرایش

واردشدنویرایش

چرخیدنویرایش

دیدنویرایش

انجام‌دادنویرایش

خوردنویرایش

آشامیدنویرایش

امن بودنویرایش

بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به ناحیه شرق چین است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
36.0; 118.5