شانگهای

شهری در جمهوری خلق چین

شانگهای یکی از مهمترین شهرهای جهان است. این کلانشهر، بزرگ‌ترین و توسعه یافته‌ترین شهر چین است. این شهر هم مورد علاقه گردشگران است و هم تاجران و بازرگانان.

آنچه باید بدانید ویرایش

معماری برج‌سازی (آرت دکو) در شانگهای به وفور دیده می‌شود. قبل از سفرتان سری به فرهنگ لغت شانگهای بزنید. اطلاعات مفیدی در اختیارتان می‌گذارد.

ورود ویرایش

با هواپیما ویرایش

فرودگاه بین‌المللی پودونگ شانگهای جهت مسافرت‌های هوایی دارای امکانات مناسبی جهت حمل مسافران می‌باشد.

با قطار ویرایش

با ماشین ویرایش

با اتوبوس ویرایش

گشتن ویرایش

با اتوبوس ویرایش

با مترو ویرایش

با تاکسی ویرایش

با ماشین ویرایش

جاذبه‌های گردشگری ویرایش

زیارتگاه‌ها و اماکن مذهبی ویرایش

موزه‌ها ویرایش

مناطق تاریخی ویرایش

جاذبه‌های طبیعی ویرایش

باید انجام داد ویرایش

آموزش ویرایش

پول ویرایش

خرید کردن ویرایش

خوردن ویرایش

بودجه ویرایش

قیمت مناسب ویرایش

قیمت بالا ویرایش

نوشیدن ویرایش

خواب ویرایش

قیمت مناسب ویرایش

قیمت بالا ویرایش

ارتباطات ویرایش

تلفن ویرایش

اینترنت ویرایش

سطح امنیت ویرایش

خو گرفتن ویرایش

سفارت‌خانه‌ها ویرایش

جای بعدی ویرایش

  این راهنمای مسافرت به شهر شانگهای است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
31.2; 121.5