نام ناحیه در تاجیکستان قرار دارد.

نواحیویرایش

شهرهاویرایش

  • عینی: شهری بین راهی که ۲ ساعت با پنجکنت فاصله دارد، از محل این شهر راه دوشنبه و خجند به چند شاخه تقسیم می‌شود.
  • پنجکنت: بزرگترین شهر ناحیه زرافشان

سایر مقاصدویرایش

درکویرایش

دره زرافشان در شمال تاجیکستان و در در پای رشته کوه پامیر-علایی واقع شده است. ناحیه زرافشان به دلیل کوهستان های زیبا و دریاچه‌های چشم‌نوازش معروف شده استمثل دریاچه علاء الدین، دریاچه‌های کولی کالون، دریاچه اسکندرکول - و ... . این منطقه در دوران شوروی یک مرکز گردشگری و تفریحی بود ولی اکنون برای علاقه‌مندان به کوهنوردی و کوهپیمایی جذاب است.

گفتگوویرایش

واردشدنویرایش

چرخیدنویرایش

دیدنویرایش

انجام‌دادنویرایش

خوردنویرایش

آشامیدنویرایش

امن بودنویرایش

بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به ناحیه زرافشان است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!