جزیره من

جزیره‌ای در دریای ایرلند

جزیرهٔ من در دریاری ایرلند قرار دارد. این جزیره از شرق با انگلستان و از غرب نیز با ایرلند مرز آبی دارد.

نواحی

ویرایش

شهرها

ویرایش

سایر مقاصد

ویرایش

گفتگو

ویرایش

واردشدن

ویرایش

چرخیدن

ویرایش

انجام‌دادن

ویرایش

خوردن

ویرایش

آشامیدن

ویرایش

امن بودن

ویرایش
  این راهنمای مسافرت به ناحیه جزیره من است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
54.25; -4.5