ارمنستان مرکزی

آسیا > قفقاز > ارمنستان > ارمنستان مرکزی

ارمنستان مرکزی در کشور ارمنستان قرار دارد.

نواحیویرایش

شهرهاویرایش

 
Echmiadzin Cathedral

سایر مقاصدویرایش

درکویرایش

گفتگوویرایش

واردشدنویرایش

چرخیدنویرایش

دیدنویرایش

انجام‌دادنویرایش

خوردنویرایش

آشامیدنویرایش

امن بودنویرایش

بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به ناحیه ارمنستان مرکزی است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
40.24; 44.45