آمریکای مرکزی

منطقهٔ جغرافیایی میان قاره‌های آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی

آمریکای مرکزی بخش نازکی از زمین است که پیونددهندهٔ دو قارهٔ آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی است. این بخش از هفت کشور ایجاد شده، و دارای کشورهای گرمسیری است که بیشتر مشترک با آمریکای جنوبی و مکزیک است. مکزیک باتوجه به زبان و میراث فرهنگی و بومی اسپانیایی آن همراه با چند تن از کشورهای منطقه، گاهی به‌عنوان بخشی از آمریکای مرکزی درنظر گرفته می‌شود.

کشورهاویرایش

شهرهاویرایش

دیگر مقصدهاویرایش

آنچه باید بدانیدویرایش

پنج کشوری که در اوایل سده نوزدهم قصد تشکیل استان‌های متحد آمریکای مرکزی را داشتند (نیکاراگوئه، هندوراس، کاستاریکا، السالوادور و گواتمالا) اگرچه پس از تلاش کوتاه مدت خود نتوانستند به رویایشان برای رسیدن به یک آمریکای مرکزی متحد دست یابند اما اشتراکات زیادی دارند که باعث شده است همدیگر را پوئبلوس هرمانوس (مردمان برادر) بنامند.

صحبت کردنویرایش

ورودویرایش

با هواپیماویرایش

با ماشینویرایش

با اتوبوسویرایش

گشتن درویرایش

با اتوبوسویرایش

با متروویرایش

با تاکسیویرایش

با ماشینویرایش

خرید کردنویرایش

خوردنویرایش

بودجهویرایش

قیمت مناسبویرایش

قیمت بالاویرایش

نوشیدنویرایش

خوابویرایش

قیمت مناسبویرایش

قیمت بالاویرایش

ارتباطاتویرایش

تلفنویرایش

اینترنتویرایش

سطح امنیتویرایش

جای بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به ناحیه آمریکای مرکزی است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
11.996; -84.7149