کوه‌های راکی

رشته کوهی در آمریکای شمالی

منطقه کوهستان‌های راکی در ایالات متحده قرار دارد.

نواحیویرایش

کلرادو, آیداهو, ایالت مونتانا, وایومینگ

شهرهاویرایش

سایر مقاصدویرایش

درکویرایش

گفتگوویرایش

واردشدنویرایش

چرخیدنویرایش

دیدنویرایش

انجام‌دادنویرایش

خوردنویرایش

آشامیدنویرایش

امن بودنویرایش

بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به ناحیه کوه‌های راکی است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
59.25356; -125.36480