ایالت کنتاکی در جنوب (ایالات متحده آمریکا) قرار دارد.

نواحیویرایش

نام شهرستان مرکز شهرستان
تاسیس
جمعیت مساحت نقشه
شهرستان ادیر، کنتاکی کلمبیا، کنتاکی ۱۸۰۲ ۱۸٬۶۵۶ الگو:تبدیل  
شهرستان آلن، کنتاکی اسکاتسویل، کنتاکی ۱۸۱۵ ۱۹٬۹۵۶ الگو:تبدیل  
شهرستان اندرسون، کنتاکی لارنسبرگ، کنتاکی ۱۸۲۷ ۲۱٬۴۲۱ الگو:تبدیل  
شهرستان بالارد، کنتاکی ویکلیف، کنتاکی ۱۸۴۲ ۸٬۲۴۹ الگو:تبدیل  
شهرستان برن، کنتاکی گلاسکو، کنتاکی ۱۷۹۸ ۴۲٬۱۷۳ الگو:تبدیل  
شهرستان بث، کنتاکی اووینگسویل، کنتاکی ۱۸۱۱ ۱۱٬۵۹۱ الگو:تبدیل  
شهرستان بل، کنتاکی پاینویل، کنتاکی ۱۸۶۷ ۲۸٬۶۹۱ الگو:تبدیل  
شهرستان بون، کنتاکی برلینگتن، کنتاکی ۱۷۹۸ ۱۱۸٬۸۱۱ الگو:تبدیل  
شهرستان بوربن، کنتاکی پاریس، کنتاکی ۱۷۸۵ ۱۹٬۹۸۵ الگو:تبدیل  
شهرستان بوید، کنتاکی کتلتسبورگ، کنتاکی ۱۸۶۰ ۴۹٬۵۴۲ الگو:تبدیل  
شهرستان بویل، کنتاکی دنویل، کنتاکی ۱۸۴۲ ۲۸٬۴۳۲ الگو:تبدیل  
شهرستان براکن، کنتاکی بروکسویل، کنتاکی ۱۷۹۶ ۸٬۴۸۸ الگو:تبدیل  
شهرستان بریثیت، کنتاکی جکسن، کنتاکی ۱۸۳۹ ۱۳٬۸۷۸ الگو:تبدیل  
شهرستان برکینریج، کنتاکی هاردینسبورگ ۱۷۹۹ ۲۰٬۰۵۹ الگو:تبدیل  
شهرستان بولت، کنتاکی شپهردسویل، کنتاکی ۱۷۹۶ ۷۴٬۳۱۹ الگو:تبدیل  
شهرستان باتلر، کنتاکی مورگانتاون، کنتاکی ۱۸۱۰ ۱۲٬۶۹۰ الگو:تبدیل  
شهرستان کالدول، کنتاکی پرینستون، کنتاکی ۱۸۰۹ ۱۲٬۹۸۴ الگو:تبدیل  
شهرستان کلووی، کنتاکی موری، کنتاکی ۱۸۲۲ ۳۷٬۱۹۱ الگو:تبدیل  
شهرستان کمبل، کنتاکی آلکساندریا، کنتاکی و
نیوپورت، کنتاکی
۱۷۹۴ ۹۰٬۳۳۶ الگو:تبدیل  
شهرستان کارلایل، کنتاکی باردول، کنتاکی ۱۸۸۶ ۵٬۱۰۴ الگو:تبدیل  
شهرستان کرول، کنتاکی کرلتن، کنتاکی ۱۸۳۸ ۱۰٬۸۱۱ الگو:تبدیل  
شهرستان کارتر، کنتاکی گریسن، کنتاکی ۱۸۳۸ ۲۷٬۷۲۰ الگو:تبدیل  
شهرستان کیسی، کنتاکی لیبرتی، کنتاکی ۱۸۰۶ ۱۵٬۹۵۵ الگو:تبدیل  
شهرستان کریستین، کنتاکی هاپکینزویل ۱۷۹۶ ۷۳٬۹۵۵ الگو:تبدیل  
شهرستان کلارک، کنتاکی وینچستر، کنتاکی ۱۷۹۲ ۳۵٬۶۱۳ الگو:تبدیل  
شهرستان کلی، کنتاکی منچسترر، کنتاکی ۱۸۰۷ ۲۱٬۷۳۰ الگو:تبدیل  
شهرستان کلینتن، کنتاکی آلبانی، کنتاکی ۱۸۳۵ ۱۰٬۲۷۲ الگو:تبدیل  
شهرستان کریتندن، کنتاکی مریان، کنتاکی ۱۸۴۲ ۹٬۳۱۵ الگو:تبدیل  
شهرستان کامبرلند، کنتاکی برکسویل، کنتاکی ۱۷۹۸ ۶٬۸۵۶ الگو:تبدیل  
شهرستان دیویس، کنتاکی اوونزبروو، کنتاکی ۱۸۱۵ ۹۶٬۶۵۶ الگو:تبدیل  
شهرستان ادمونسن، کنتاکی براونزویل، کنتاکی ۱۸۲۵ ۱۲٬۱۶۱ الگو:تبدیل  
شهرستان الیوت، کنتاکی سندی هوک، کنتاکی ۱۸۶۹ ۷٬۸۵۲ الگو:تبدیل  
شهرستان استیل، کنتاکی اروین، کنتاکی ۱۸۰۸ ۱۴٬۶۷۲ الگو:تبدیل  
شهرستان فیت، کنتاکی لکزینگتون، کنتاکی ۱۷۸۰ ۲۹۵٬۸۰۳ الگو:تبدیل  
شهرستان فلمینگ، کنتاکی فلمینگسبورگ، کنتاکی ۱۷۹۸ ۱۴٬۳۴۸ الگو:تبدیل  
شهرستان فلوید، کنتاکی پرستونسبورگ، کنتاکی ۱۸۰۰ ۳۹٬۴۵۱ الگو:تبدیل  
شهرستان فرانکلین، کنتاکی فرانکفورت، کنتاکی ۱۷۹۴ ۴۹٬۲۸۵ الگو:تبدیل  
شهرستان فولتن، کنتاکی هیکمن، کنتاکی ۱۸۴۵ ۶٬۸۱۳ الگو:تبدیل  
شهرستان گالتین، کنتاکی ورسا، کنتاکی ۱۷۹۸ ۸٬۵۸۹ الگو:تبدیل  
شهرستان گررد، کنتاکی لنکستر، کنتاکی ۱۷۹۶ ۱۶٬۹۱۲ الگو:تبدیل  
شهرستان گرنت، کنتاکی ویلیامزتاون، کنتاکی ۱۸۲۰ ۲۴٬۶۶۲ الگو:تبدیل  
شهرستان گریوس، کنتاکی میفیلد، کنتاکی ۱۸۲۴ ۳۷٬۱۲۱ الگو:تبدیل  
شهرستان گریسون، کنتاکی لیچفیلد، کنتاکی ۱۸۱۰ ۲۵٬۷۴۶ الگو:تبدیل  
شهرستان گرین، کنتاکی گرینزبرگ، کنتاکی ۱۷۹۲ ۱۱٬۲۵۸ الگو:تبدیل  
شهرستان گریناپ، کنتاکی گریناپ، کنتاکی ۱۸۰۳ ۳۶٬۹۱۰ الگو:تبدیل  
شهرستان هنکاک، کنتاکی هاوسویل ۱۸۲۹ ۸٬۵۶۵ الگو:تبدیل  
شهرستان هاردین، کنتاکی الیزابتتاون، کنتاکی ۱۷۹۲ ۱۰۵٬۵۴۳ الگو:تبدیل  
شهرستان هارلن، کنتاکی هارلن، کنتاکی ۱۸۱۹ ۲۹٬۲۷۸ الگو:تبدیل  
شهرستان هریسون، کنتاکی سینسیانا، کنتاکی ۱۷۹۳ ۱۸٬۸۴۶ الگو:تبدیل  
شهرستان هارت، کنتاکی مونفوردویل، کنتاکی ۱۸۱۹ ۱۸٬۱۹۹ الگو:تبدیل  
شهرستان هندرسون، کنتاکی هندرسن، کنتاکی ۱۷۹۸ ۴۶٬۲۵۰ الگو:تبدیل  
شهرستان هنری، کنتاکی نیو کاسل، کنتاکی ۱۷۹۸ ۱۵٬۴۱۶ الگو:تبدیل  
شهرستان هیکمن، کنتاکی کلینتون، کنتاکی ۱۸۲۱ ۴٬۹۰۲ الگو:تبدیل  
شهرستان هاپکینز، کنتاکی مدسنویل، کنتاکی ۱۸۰۶ ۴۶٬۹۲۰ الگو:تبدیل  
شهرستان جکسون، کنتاکی مک‌کی، کنتاکی ۱۸۵۸ ۱۳٬۴۹۴ الگو:تبدیل  
شهرستان جفرسن، کنتاکی لوییویل، کنتاکی ۱۷۸۰ ۷۴۱٬۰۹۶ الگو:تبدیل  
شهرستان جسامین، کنتاکی نیکلاسویل، کنتاکی ۱۷۹۸ ۴۸٬۵۸۶ الگو:تبدیل  
شهرستان جانسون، کنتاکی پینتسویل، کنتاکی ۱۸۴۳ ۲۳٬۳۵۶ الگو:تبدیل  
شهرستان کنتون، کنتاکی کاوینگتن، کنتاکی و
ایندیپندنس، کنتاکی
۱۸۴۰ ۱۵۹٬۷۲۰ الگو:تبدیل  
شهرستان نات، کنتاکی هیندمن، کنتاکی ۱۸۸۴ ۱۶٬۳۴۶ الگو:تبدیل  
شهرستان ناکس، کنتاکی باربورویل، کنتاکی ۱۷۹۹ ۳۱٬۸۸۳ الگو:تبدیل  
شهرستان لرو، کنتاکی هاجنویل، کنتاکی ۱۸۴۳ ۱۴٬۱۹۳ الگو:تبدیل  
شهرستان لاورل، کنتاکی لندن، کنتاکی ۱۸۲۵ ۵۸٬۸۴۹ الگو:تبدیل  
شهرستان لارنس، کنتاکی لوئیزا، کنتاکی ۱۸۲۱ ۱۵٬۸۶۰ الگو:تبدیل  
شهرستان لی، کنتاکی بیتیویل، کنتاکی ۱۸۷۰ ۷٬۸۸۷ الگو:تبدیل  
شهرستان لسلی، کنتاکی هیدن، کنتاکی ۱۸۷۸ ۱۱٬۳۱۰ الگو:تبدیل  
شهرستان لتچر، کنتاکی ویتسبورگ، کنتاکی ۱۸۴۲ ۲۴٬۵۱۹ الگو:تبدیل  
شهرستان لوئیس، کنتاکی ونسبورگ، کنتاکی ۱۸۰۶ ۱۳٬۸۷۰ الگو:تبدیل  
شهرستان لینکلن، کنتاکی استنفرد، کنتاکی ۱۷۸۰ ۲۴٬۷۳۲ الگو:تبدیل  
شهرستان لیوینگستون، کنتاکی اسمیتلند، کنتاکی ۱۷۹۹ ۹٬۵۱۹ الگو:تبدیل  
شهرستان لوگان، کنتاکی راسلویل، کنتاکی ۱۷۹۲ ۲۶٬۸۳۵ الگو:تبدیل  
شهرستان لیون، کنتاکی ادیویل، کنتاکی ۱۸۵۴ ۸٬۳۱۴ الگو:تبدیل  
شهرستان مک‌کراکن، کنتاکی پدوکا، کنتاکی ۱۸۲۵ ۶۵٬۵۶۵ الگو:تبدیل  
شهرستان مک‌کرری، کنتاکی ویتلی سیتی، کنتاکی ۱۹۱۲ ۱۸٬۳۰۶ الگو:تبدیل  
شهرستان مک‌لین، کنتاکی کلهون، کنتاکی ۱۸۵۴ ۹٬۵۳۱ الگو:تبدیل  
شهرستان مدیسون، کنتاکی ریچمند، کنتاکی ۱۷۸۵ ۸۲٬۹۱۶ الگو:تبدیل  
شهرستان مگافین، کنتاکی سلیرسویل، کنتاکی ۱۸۶۰ ۱۳٬۳۳۳ الگو:تبدیل  
شهرستان ماریون، کنتاکی لبنان، کنتاکی ۱۸۳۴ ۱۹٬۸۲۰ الگو:تبدیل  
شهرستان مارشال، کنتاکی بنتن، کنتاکی ۱۸۴۲ ۳۱٬۴۴۸ الگو:تبدیل  
شهرستان مارتن، کنتاکی اینز، کنتاکی ۱۸۷۰ ۱۲٬۹۲۹ الگو:تبدیل  
شهرستان ماسون، کنتاکی مایزویل، کنتاکی ۱۷۸۸ ۱۷٬۴۹۰ الگو:تبدیل  
شهرستان مید، کنتاکی برندنبرگ، کنتاکی ۱۸۲۳ ۲۸٬۶۰۲ الگو:تبدیل  
شهرستان منیفی، کنتاکی فرنچبورگ، کنتاکی ۱۸۶۹ ۶٬۳۰۶ الگو:تبدیل  
شهرستان مرسر، کنتاکی هارودسبورگ ۱۷۸۵ ۲۱٬۳۳۱ الگو:تبدیل  
شهرستان متکالف، کنتاکی ادمنتون، کنتاکی ۱۸۶۰ ۱۰٬۰۹۹ الگو:تبدیل  
شهرستان مونروو، کنتاکی تامپکینسویل، کنتاکی ۱۸۲۰ ۱۰٬۹۶۳ الگو:تبدیل  
شهرستان مونتگومری، کنتاکی ماونت استرلینگ، کنتاکی ۱۷۹۶ ۲۶٬۴۹۹ الگو:تبدیل  
شهرستان مورگان، کنتاکی وست لیبرتی، کنتاکی ۱۸۲۲ ۱۳٬۹۲۳ الگو:تبدیل  
شهرستان مولنبرگ، کنتاکی گرینویل، کنتاکی ۱۷۹۸ ۳۱٬۴۹۹ الگو:تبدیل  
شهرستان نلسن، کنتاکی بارداستاون، کنتاکی ۱۷۸۴ ۴۳٬۴۳۷ الگو:تبدیل  
شهرستان نیکلاس، کنتاکی کارلایل، کنتاکی ۱۷۹۹ ۷٬۱۳۵ الگو:تبدیل  
شهرستان اوهایو، کنتاکی هارتفرد، کنتاکی ۱۷۹۸ ۲۳٬۸۴۲ الگو:تبدیل  
شهرستان اولدهام، کنتاکی لا گرینج، کنتاکی ۱۸۲۳ ۶۰٬۳۱۶ الگو:تبدیل  
شهرستان اوون، کنتاکی اوونتون، کنتاکی ۱۸۱۹ ۱۰٬۸۴۱ الگو:تبدیل  
شهرستان آوسلی، کنتاکی بونویل، کنتاکی ۱۸۴۳ ۴٬۷۵۵ الگو:تبدیل  
شهرستان پندلتن، کنتاکی فلمت، کنتاکی ۱۷۹۸ ۱۴٬۸۷۷ الگو:تبدیل  
شهرستان پری، کنتاکی هزرد، کنتاکی ۱۸۲۰ ۲۸٬۷۱۲ الگو:تبدیل  
شهرستان پایک، کنتاکی پایکویل، کنتاکی ۱۸۲۱ ۶۵٬۰۲۴ الگو:تبدیل  
شهرستان پاول، کنتاکی استنتن، کنتاکی ۱۸۵۲ ۱۲٬۶۱۳ الگو:تبدیل  
شهرستان پلاسکی، کنتاکی سامرست، کنتاکی ۱۷۹۸ ۶۳٬۰۶۳ الگو:تبدیل  
شهرستان رابرتسون، کنتاکی ماونت الیوت، کنتاکی ۱۸۶۷ ۲٬۲۸۲ الگو:تبدیل  
شهرستان راک کاسل، کنتاکی ماونت ورنن، کنتاکی ۱۸۱۰ ۱۷٬۰۵۶ الگو:تبدیل  
شهرستان روون، کنتاکی مورهد، کنتاکی ۱۸۵۶ ۲۳٬۳۳۳ الگو:تبدیل  
شهرستان راسل، کنتاکی جیمزتاون، کنتاکی ۱۸۲۵ ۱۷٬۵۶۵ الگو:تبدیل  
شهرستان اسکات، کنتاکی جرج‌تاون، کنتاکی ۱۷۹۲ ۴۷٬۱۷۳ الگو:تبدیل  
شهرستان شلبی، کنتاکی شلبیویل، کنتاکی ۱۷۹۲ ۴۲٬۰۷۴ الگو:تبدیل  
شهرستان سیمپسون، کنتاکی فرانکلین، کنتاکی ۱۸۱۹ ۱۷٬۳۲۷ الگو:تبدیل  
شهرستان اسپنسر، کنتاکی تایلورسویل، کنتاکی ۱۸۲۴ ۱۷٬۰۶۱ الگو:تبدیل  
شهرستان تیلور، کنتاکی کمبلسویل، کنتاکی ۱۸۴۸ ۲۴٬۵۱۲ الگو:تبدیل  
شهرستان تاد، کنتاکی الکتون، کنتاکی ۱۸۱۹ ۱۲٬۴۶۰ الگو:تبدیل  
شهرستان تریگ، کنتاکی کادیس، کنتاکی ۱۸۲۰ ۱۴٬۳۳۹ الگو:تبدیل  
شهرستان تریمبل، کنتاکی بدفرد، کنتاکی ۱۸۳۷ ۸٬۸۰۹ الگو:تبدیل  
شهرستان یونیون، کنتاکی مورگانفیلد، کنتاکی ۱۸۱۱ ۱۵٬۰۰۷ الگو:تبدیل  
شهرستان وارن، کنتاکی بوولینگ گرین، کنتاکی ۱۷۹۶ ۱۱۳٬۷۹۲ الگو:تبدیل  
شهرستان واشینگتن، کنتاکی اسپرینگفیلد، کنتاکی ۱۷۹۲ ۱۱٬۷۱۷ الگو:تبدیل  
شهرستان وین، کنتاکی مانتیچلوو، کنتاکی ۱۸۰۰ ۲۰٬۸۱۳ الگو:تبدیل  
شهرستان وبستر، کنتاکی دیکسن، کنتاکی ۱۸۶۰ ۱۳٬۶۲۱ الگو:تبدیل  
شهرستان ویتلی، کنتاکی ویلیامزبرگ، کنتاکی ۱۸۱۸ ۳۵٬۶۳۷ الگو:تبدیل  
شهرستان وولف، کنتاکی کمپتون، کنتاکی ۱۸۶۰ ۷٬۳۵۵ الگو:تبدیل  
شهرستان وودفورد، کنتاکی ورسای، کنتاکی ۱۷۸۸ ۲۴٬۹۳۹ الگو:تبدیل  

شهرهاویرایش

سایر مقاصدویرایش

درکویرایش

گفتگوویرایش

واردشدنویرایش

چرخیدنویرایش

دیدنویرایش

انجام‌دادنویرایش

خوردنویرایش

آشامیدنویرایش

امن بودنویرایش

بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به ناحیه کنتاکی است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
37.5; -85.0