ایالت کانزاس در دشت بزرگ قرار دارد.

نواحیویرایش

نام شهرستان مرکز شهرستان تاسیس جمعیت مساحت نقشه
شهرستان آلن، کانزاس ایولا، کانزاس ۱۸۵۵ ۱۳٬۳۱۹ الگو:تبدیل  
شهرستان اندرسون، کانزاس گارنت، کانزاس ۱۸۵۵ ۷٬۹۱۷ الگو:تبدیل  
شهرستان اچیسون، کانزاس اچسن، کانزاس ۱۸۵۵ ۱۶٬۸۱۳ الگو:تبدیل  
شهرستان باربر، کانزاس مدسین لاج، کانزاس ۱۸۶۷ ۴٬۸۶۱ الگو:تبدیل  
شهرستان بارتون، کانزاس گریت بند، کانزاس ۱۸۶۷ ۲۷٬۵۵۷ الگو:تبدیل  
شهرستان بوربن، کانزاس فورت اسکات، کانزاس ۱۸۵۵ ۱۴٬۸۹۷ الگو:تبدیل  
شهرستان براون، کانزاس هایواتا، کانزاس ۱۸۵۵ ۹٬۸۸۱ الگو:تبدیل  
شهرستان باتلر، کانزاس ال دورادو، کانزاس ۱۸۵۵ ۶۵٬۸۲۷ الگو:تبدیل  
شهرستان چیس، کانزاس کاتنوود فالز، کانزاس ۱۸۵۹ ۲٬۷۵۷ الگو:تبدیل  
شهرستان شتکوا، کانزاس سیدن، کانزاس ۱۸۷۵ ۳٬۵۷۱ الگو:تبدیل  
شهرستان چروکی، کانزاس کلمبوس، کانزاس ۱۸۵۵ ۲۱٬۲۲۶ الگو:تبدیل  
شهرستان شاین، کانزاس سنت فرانسیس، کانزاس ۱۸۷۳ ۲٬۶۷۸ الگو:تبدیل  
شهرستان کلارک، کانزاس اشلند، کانزاس ۱۸۸۵ ۲٬۱۸۱ الگو:تبدیل  
شهرستان کلی، کانزاس کلی سنتر، کانزاس ۱۸۵۷ ۸٬۵۳۱ الگو:تبدیل  
شهرستان کلاود، کانزاس کانکوردیا، کانزاس ۱۸۶۶ ۹٬۳۹۷ الگو:تبدیل  
شهرستان کوفی، کانزاس بورلینگتون، کانزاس ۱۸۵۵ ۸٬۵۰۲ الگو:تبدیل  
شهرستان کومانچی، کانزاس کولدواتر، کانزاس ۱۸۶۷ ۱٬۹۱۳ الگو:تبدیل  
شهرستان کاولی، کانزاس وینفیلد، کانزاس ۱۸۶۷ ۳۶٬۲۸۸ الگو:تبدیل  
شهرستان کرافورد، کانزاس جیرارد، کانزاس ۱۸۶۷ ۳۹٬۳۶۱ الگو:تبدیل  
شهرستان دکاتور، کانزاس اوبرلین، کانزاس ۱۸۷۳ ۲٬۸۷۱ الگو:تبدیل  
شهرستان دیکینسون، کانزاس ابیلین، کانزاس ۱۸۵۷ ۱۹٬۷۶۲ الگو:تبدیل  
شهرستان دونیپهان، کانزاس تروی، کانزاس ۱۸۵۵ ۷٬۸۶۴ الگو:تبدیل  
شهرستان داگلاس، کانزاس لورنس، کانزاس ۱۸۵۵ ۱۱۲٬۸۶۴ الگو:تبدیل  
شهرستان ادواردز، کانزاس کینسلی، کانزاس ۱۸۷۴ ۲٬۹۷۹ الگو:تبدیل  
شهرستان الک، کانزاس هاوارد، کانزاس ۱۸۷۵ ۲٬۷۲۰ الگو:تبدیل  
شهرستان الیس، کانزاس هیز، کانزاس ۱۸۶۷ ۲۹٬۰۵۳ الگو:تبدیل  
شهرستان الزورت، کانزاس الزورت، کانزاس ۱۸۶۷ ۶٬۴۹۴ الگو:تبدیل  
شهرستان فینی، کانزاس گاردن سیتی، کانزاس ۱۸۸۳ ۳۷٬۲۰۰ الگو:تبدیل  
شهرستان فورد، کانزاس داج سیتی، کانزاس ۱۸۶۷ ۳۴٬۷۵۲ الگو:تبدیل  
شهرستان فرانکلین، کانزاس اوتاوا، کانزاس ۱۸۵۵ ۲۵٬۹۰۶ الگو:تبدیل  
شهرستان گاری، کانزاس جانکشن سیتی، کانزاس ۱۸۵۵ ۳۸٬۰۱۳ الگو:تبدیل  
شهرستان گو، کانزاس گوو سیتی، کانزاس ۱۸۶۸ ۲٬۷۲۹ الگو:تبدیل  
شهرستان گراهام، کانزاس هیل سیتی، کانزاس ۱۸۶۷ ۲٬۵۷۸ الگو:تبدیل  
شهرستان گرانت، کانزاس ایولیسیز، کانزاس ۱۸۸۸ ۷٬۹۲۳ الگو:تبدیل  
شهرستان گری، کانزاس سیمران، کانزاس ۱۸۸۷ ۶٬۰۳۰ الگو:تبدیل  
شهرستان گریلی، کانزاس تریبیون، کانزاس ۱۸۷۳ ۱٬۲۹۸ الگو:تبدیل  
شهرستان گرینوود، کانزاس یوریکا، کانزاس ۱۸۵۵ ۶٬۴۵۴ الگو:تبدیل  
شهرستان همیلتون، کانزاس سیرکیوس، کانزاس ۱۸۷۳ ۲٬۶۳۹ الگو:تبدیل  
شهرستان هارپر، کانزاس آنتونی، کانزاس ۱۸۶۷ ۵٬۹۱۱ الگو:تبدیل  
شهرستان هاروی، کانزاس نیوتن، کانزاس ۱۸۷۲ ۳۴٬۸۵۲ الگو:تبدیل  
شهرستان هسکل، کانزاس سوبلت، کانزاس ۱۸۸۷ ۴٬۲۵۶ الگو:تبدیل  
شهرستان هاجمن، کانزاس جتمور، کانزاس ۱۸۶۷ ۱٬۹۶۳ الگو:تبدیل  
شهرستان جکسون، کانزاس هولتون، کانزاس ۱۸۵۵ ۱۳٬۴۴۹ الگو:تبدیل  
شهرستان جفرسن، کانزاس آسکلوسا، کانزاس ۱۸۵۵ ۱۸٬۹۴۵ الگو:تبدیل  
شهرستان جوئل، کانزاس منکیتو، کانزاس ۱۸۶۷ ۳٬۰۴۶ الگو:تبدیل  
شهرستان جانسون، کانزاس اولیتا، کانزاس ۱۸۵۵ ۵۵۹٬۹۱۳ الگو:تبدیل  
شهرستان کرنی، کانزاس لیکین، کانزاس ۱۸۸۷ ۳٬۹۶۸ الگو:تبدیل  
شهرستان کینگمن، کانزاس کینگمان، کانزاس ۱۸۷۲ ۷٬۸۶۳ الگو:تبدیل  
شهرستان کیووا، کانزاس گرینزبورگ، کانزاس ۱۸۸۶ ۲٬۴۹۶ الگو:تبدیل  
شهرستان لابت، کانزاس آسویگوو، کانزاس ۱۸۶۷ ۲۱٬۲۸۴ الگو:تبدیل  
شهرستان لین، کانزاس دیگتون، کانزاس ۱۸۵۵ ۱٬۷۰۴ الگو:تبدیل  
شهرستان لیون‌ورت، کانزاس لیونورت، کانزاس ۱۸۵۵ ۷۷٬۷۳۹ الگو:تبدیل  
شهرستان لینکلن، کانزاس لینکلن سنتر، کانزاس ۱۸۶۷ ۳٬۱۷۴ الگو:تبدیل  
شهرستان ، کانزاس ماوند سیتی، کانزاس ۱۸۵۵ ۹٬۴۴۱ الگو:تبدیل  
شهرستان لوگان، کانزاس اووکلی، کانزاس ۱۸۸۸ ۲٬۷۸۴ الگو:تبدیل  
شهرستان لیون، کانزاس امپوریا، کانزاس ۱۸۶۲ ۳۳٬۷۴۸ الگو:تبدیل  
شهرستان ماریون، کانزاس ماریون، کانزاس ۱۸۶۰ ۱۲٬۳۴۷ الگو:تبدیل  
شهرستان مارشال، کانزاس ماریسویل، کانزاس ۱۸۵۵ ۱۰٬۰۲۲ الگو:تبدیل  
شهرستان مک‌فرسون، کانزاس مک‌فرسون، کانزاس ۱۸۶۷ ۲۹٬۳۵۶ الگو:تبدیل  
شهرستان مید، کانزاس مید، کانزاس ۱۸۸۵ ۴٬۳۹۶ الگو:تبدیل  
شهرستان میامی، کانزاس پائولا، کانزاس ۱۸۵۵ ۳۲٬۶۱۲ الگو:تبدیل  
شهرستان میچل، کانزاس بلویت، کانزاس ۱۸۶۷ ۶٬۳۵۵ الگو:تبدیل  
شهرستان مونتگومری، کانزاس ایندیپندنس، کانزاس ۱۸۶۷ ۳۴٬۴۵۹ الگو:تبدیل  
شهرستان موریس، کانزاس کنسیل گروو، کانزاس ۱۸۵۵ ۵٬۸۵۴ الگو:تبدیل  
شهرستان مورتون، کانزاس الخارت، کانزاس ۱۸۸۶ ۳٬۱۶۹ الگو:تبدیل  
شهرستان نماها، کانزاس سنیکا، کانزاس ۱۸۵۵ ۱۰٬۱۳۲ الگو:تبدیل  
شهرستان نیوشو، کانزاس ایری، کانزاس ۱۸۵۵ ۱۶٬۴۰۶ الگو:تبدیل  
شهرستان نس، کانزاس نس سیتی، کانزاس ۱۸۶۷ ۳٬۰۶۸ الگو:تبدیل  
شهرستان نورتون، کانزاس نورتون، کانزاس ۱۸۶۷ ۵٬۶۱۲ الگو:تبدیل  
شهرستان اوسیج، کانزاس لیندن، کانزاس ۱۸۵۵ ۱۶٬۱۴۲ الگو:تبدیل  
شهرستان آزبورن، کانزاس آزبرن، کانزاس ۱۸۶۷ ۳٬۸۰۶ الگو:تبدیل  
شهرستان اتاوا، کانزاس مینیاپولیس، کانزاس ۱۸۶۰ ۶٬۰۷۲ الگو:تبدیل  
شهرستان پونی، کانزاس لارند، کانزاس ۱۸۶۷ ۶٬۹۲۸ الگو:تبدیل  
شهرستان فیلیپس، کانزاس فیلیپسبورگ، کانزاس ۱۸۶۷ ۵٬۵۱۹ الگو:تبدیل  
شهرستان پاتواتومی، کانزاس وستمرلند، کانزاس ۱۸۵۷ ۲۲٬۳۰۲ الگو:تبدیل  
شهرستان پرت، کانزاس پرت، کانزاس ۱۸۶۷ ۹٬۷۲۸ الگو:تبدیل  
شهرستان راولینز، کانزاس اتوود، کانزاس ۱۸۷۳ ۲٬۵۶۰ الگو:تبدیل  
شهرستان رنو، کانزاس هاچینسون، کانزاس ۱۸۶۷ ۶۴٬۴۳۸ الگو:تبدیل  
شهرستان ریپابلیک، کانزاس بلویل، کانزاس ۱۸۶۸ ۴٬۸۵۸ الگو:تبدیل  
شهرستان رایس، کانزاس لاینز، کانزاس ۱۸۶۷ ۹٬۹۸۵ الگو:تبدیل  
شهرستان ریلی، کانزاس منهتن، کانزاس ۱۸۵۵ ۷۵٬۵۰۸ الگو:تبدیل  
شهرستان روکس، کانزاس استاکتن، کانزاس ۱۸۶۷ ۵٬۲۲۳ الگو:تبدیل  
شهرستان راش، کانزاس لا کرس، کانزاس ۱۸۶۷ ۳٬۲۲۰ الگو:تبدیل  
شهرستان راسل، کانزاس راسل، کانزاس ۱۸۶۷ ۶٬۹۴۶ الگو:تبدیل  
شهرستان سیلین، کانزاس سالینا، کانزاس ۱۸۶۰ ۵۵٬۹۸۸ الگو:تبدیل  
شهرستان اسکات، کانزاس اسکات سیتی، کانزاس ۱۸۷۳ ۴٬۹۳۷ الگو:تبدیل  
شهرستان سجویک، کانزاس ویچیتا، کانزاس ۱۸۶۷ ۵۰۳٬۸۸۹ الگو:تبدیل  
شهرستان سورد، کانزاس لیبرال، کانزاس ۱۸۷۳ ۲۳٬۵۴۷ الگو:تبدیل  
شهرستان شاونی، کانزاس توپیکا ۱۸۵۵ ۱۷۸٬۹۹۱ الگو:تبدیل  
شهرستان شریدن، کانزاس هاکسی ۱۸۷۳ ۲٬۵۳۸ الگو:تبدیل  
شهرستان شرمان، کانزاس گودلاند، کانزاس ۱۸۷۳ ۶٬۱۱۳ الگو:تبدیل  
شهرستان اسمیت، کانزاس اسمیت سنتر، کانزاس ۱۸۶۷ ۳٬۷۶۵ الگو:تبدیل  
شهرستان استفورد، کانزاس سنت جان، کانزاس ۱۸۶۷ ۴٬۳۵۸ الگو:تبدیل  
شهرستان استانتون، کانزاس جانسن سیتی، کانزاس ۱۸۸۷ ۲٬۱۷۵ الگو:تبدیل  
شهرستان استیونز، کانزاس هوگوتون، کانزاس ۱۸۸۶ ۵٬۷۵۶ الگو:تبدیل  
شهرستان سومنر، کانزاس ولینگتون، کانزاس ۱۸۶۷ ۲۳٬۶۷۴ الگو:تبدیل  
شهرستان توماس، کانزاس کولبی، کانزاس ۱۸۷۳ ۷٬۹۴۱ الگو:تبدیل  
شهرستان ترگو، کانزاس واکنی، کانزاس ۱۸۶۷ ۲٬۹۸۶ الگو:تبدیل  
شهرستان وبانسی، کانزاس آلما، کانزاس ۱۸۵۵ ۷٬۰۳۹ الگو:تبدیل  
شهرستان والاس، کانزاس شرون اسپرینگز، کانزاس ۱۸۶۸ ۷٬۰۳۹ الگو:تبدیل  
شهرستان واشینگتن، کانزاس واشینگتن، کانزاس ۱۸۵۷ ۵٬۷۵۸ الگو:تبدیل  
شهرستان ویچیتا، کانزاس لئوتی، کانزاس ۱۸۷۳ ۲٬۲۵۶ الگو:تبدیل  
شهرستان ویلسون، کانزاس فردونیا، کانزاس ۱۸۵۵ ۹٬۱۰۵ الگو:تبدیل  
شهرستان وودسن، کانزاس یاتس سنتر، کانزاس ۱۸۵۵ ۳٬۲۷۸ الگو:تبدیل  
شهرستان ویاندوت، کانزاس کانزاس‌سیتی، کانزاس ۱۸۵۹ ۱۵۹٬۱۲۹ الگو:تبدیل  

شهرهاویرایش

سایر مقاصدویرایش

درکویرایش

گفتگوویرایش

واردشدنویرایش

چرخیدنویرایش

دیدنویرایش

انجام‌دادنویرایش

خوردنویرایش

آشامیدنویرایش

امن بودنویرایش

بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به ناحیه کانزاس است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
38.46219; -98.27271