چندی‌گر یا ناحیه هم‌پیوسته چندی‌گر در دشت کشور هند است.

آنچه باید بدانیدویرایش

نکته قابل توجه در مورد این شهرستان وسعت آسمان آبی درخشنده با کوههای زیبا در پس زمینه است. هنگامی که شما به این شهر نزدیک می شوید،

درخط افق تصویر کم نور از معبد قدیمی اختصاص داده شده به الهه چندی گر را می بینید.

از بلندی های بزرگ تپه Shivalik در ۱۵ کیلومتری چندی گر که نام این شهر از آن الهام گرفته.

یک جای خوب برای بازدید اگر شما نیاز به یک استراحت دوراز هرج و مرج از بقیه هند می خواهید.اینجا بسیار امن است. با کمترین نرخ جرم و جنایت در اینجا شما می توانید در هر ساعت امنیت را احساس نمائید.

واردشدنویرایش

گردش در شهرویرایش

دیدنی‌هاویرایش

انجام‌دادنویرایش

خریدنویرایش

خوردنویرایش

نوشیدنویرایش

خوابویرایش

امنیتویرایش

با کمترین نرخ جرم و جنایت در اینجا شما می توانید در هر ساعت امنیت را احساس نمائید. اینجا بسیار امن است.

ارتباطاتویرایش

مقصد بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به شهر چندی‌گر است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
30.72022; 76.76697