ویکی‌سفر:کاربران تأییدشده

کاربران تأییدشده گروهی از کاربران ویکی‌سفر هستند که می‌بایست حداقل ۱۰ ویرایش یا ۴ روز از ثبت نام آنها گذشته باشد تا تأییدشده و دارای اختیارات زیر می‌گردند

 • از محدودیت‌های سرعت آی‌پی-محور تاثیر نمی‌گیرد (autoconfirmed)
 • انتقال صفحه (move)
 • انجام کارهایی که CAPTCHA را فعال می‌کنند بدون نیاز به گذر از CAPTCHA (skipcaptcha)
 • بارگذاری دوبارهٔ پرونده‌ای که از قبل وجود دارد (reupload)
 • بارگذاری پرونده (upload)
 • به‌روزرسانی مصرف‌کننده‌های OAuth که شما کنترل می‌کنید (mwoauthupdateownconsumer)
 • تنظیم مجدد انجام‌نشده‌ها یا ویدئوهای فراکدشده اعمال شد. در نتیجه مجدداً آنها در صف کار قرار گرفتند. (transcode-reset)
 • ذخیره کردن کتاب‌ها به صورت یک صفحه عمومی (collectionsaveascommunitypage)
 • ذخیره کردن کتاب‌ها به صورت یک صفحهٔ کاربری (collectionsaveasuserpage)
 • مشاهدهٔ سیاههٔ خرابکاری به همراه جزئیات (abusefilter-log-detail)
 • ویرایش صفحه حفاظت‌شده به عنوان «تنها کاربران تأییدشده» (editsemiprotected)
 • پیشنهاد مصرف‌کننده جدید OAuth (mwoauthproposeconsumer)