ویکی‌سفر:مقاله چیست؟

میانبر:

برای اینکه سازماندهی مطالب در ویکی‌سفر حفظ شود باید بدانیم برای چه موضوع‌هایی می‌توانیم مقاله ایجاد کنیم:

 1. یک مقاله باید در بردارنده محتوایی باشد که مطالبش برای مخاطب کافی باشد (بیش از حد کوتاه نباشد) و بتواند آن را چاپ کند و در کوله‌پشتی‌اش بگذارد
 2. از طرف دیگر مقاله‌ها نباید به حدی طولانی باشند که نتوان آن را خواند یا چاپ کرد

چه چیزهایی می‌توانند برای خودشان مقاله داشته باشند؟ ویرایش

واحدهای جغرافیایی بر طبق سلسله مراتب می‌توانند مقاله داشته باشند:

 • قاره‌ها
 • مناطق درون قاره
 • کشورها
 • استان/ولایت/منطقه
 • پارک جنگلی
 • شهرها

چه چیزهایی نمی‌توانند مقاله داشته باشند؟ ویرایش

 • روستاهای کوچک و کم‌جمعیت
 • موزه‌های هنری
 • پارک‌های درون شهر
 • رویدادها و جشنواره‌ها
 • تأسیسات نظامی/دولتی فوق محرمانه

مقاله‌هایی که برای مقصدها نیستند ویرایش

 • موضوع‌های/مسائل سفر
 • عبارت‌نامه
 • تغییر مسیرها
 • صفحه ابهام‌زدایی