عبارت‌نامه‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (ویرایش Hasan momtazan (بحث) به آخرین تغییری که Mjbmrbot انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
* [[عبارت‌نامه:عربی]]
* [[عبارت‌نامه:آلمانی]]
* [[عبارت‌ن
* [[عبارت‌نامه:فارسی یزدی]]
* [[عبارت‌ی]]
* [[عبارت‌نامه:فارسی افغانی]]
* [[عبارت‌ننشاهی]]
* [[عبارت‌نامه:فارسی کرمانشاهی]]
* [[عبارت‌نامه:فارسی ساروی]]
* [[عبارت‌نامه:فارسی شمیرانی]]
* [[عبارت‌نامه:فارسی مشهدی]]
* [[عبارت‌نامه:فارسی بندری]]
* [[عبارت‌
* [[عبارت‌نامه:فارسی شیرازی]]
* [[عبارت‌نامه:فارسی همدانی]]
* [[عبارت‌نامه:فارسی اصفهانی]]
* [[عبارت‌نامه:فارسی زابلی]]
* [[عبارت‌نامه:فارسی کابلی]]
* [[عبارت‌
* [[عبارت‌نامه:فارسی قزوینی]]
کاربر ناشناس