ویکی‌سفر:به جلو پیش بروید: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
{{nutshell|در مورد اینکه کامل کنید و یا اشتباه کنید نگران نباشید. اگر چیزی باید انجام شود، این کار را انجام دهید. پرش به سوی ویرایش‌های مفید در مقاله.}}
{{میانبر|وس:پب}}
مسافر شدن نیاز به این دارد که بردبار، شجاع، خودنگهدار و مطمئن رفتار کنید. [[ویکی‌سفر:درباره|ویکی‌سفری]] شدن نیاز به این دارد که شما این ویژگی‌ها را در خود بپرورانید. از شما می‌خواهیم که به پیش بتازید و از پدیدآوردن، ویرایش کردن و تصویر اضافه کردن به مقالات ویکی‌سفر نهراسید. شما هر مقاله‌ای را که خواستید می‌توانید [[ویکی‌سفر:چگونه یک صفحه را ویرایش کنیم؟|ویرایش کنید]].
[[Image:Jousting.jpg|thumb|300px|پیش به جلو!]]
مسافر شدن نیاز به این دارد که بردبار، شجاع، خودنگهدار و مطمئن رفتار کنید. [[ویکی‌سفر:درباره|ویکی‌سفری]] شدن نیاز به این دارد که شما این ویژگی‌ها را در خود بپرورانید. از شما می‌خواهیم که به پیش بتازید و از پدیدآوردن، ویرایش کردن و تصویر اضافه کردن به مقالات ویکی‌سفر نهراسید. شما هر مقاله‌ای را که خواستید می‌توانید [[ویکی‌سفر:چگونه یک صفحه را ویرایش کنیم؟|ویرایش کنید]].
 
 
به جلو پیش رفتن یعنی اینکه:
 
* '''قاطع باشید.''' به دانش و تجربه شخصی خودتان اعتماد کنید. خیلی از افرادی که در ویکی‌سفر همکاری می‌کنند، «متخصص مسافرت» نیستند پس دلیلی وجود ندارد از اینکه خیلی خوب نمی‌نویسید نگران باشید. '''ما به کمک شما نیاز داریم.'''
 
* '''کاری را که درست است انجام بدهید.''' حتما نباید در اولین ویرایش‌تان یک مقاله کامل و بی عیب ارائه بدهید. فقط [[ویکی‌سفر:به جلو پیش بروید/اولین مقاله|'''یک مشارکت آنی''']] داشته باشید و در صورتی که مقاله قبلاً ایجاد نشده است، یک چهارچوب پایه‌ای به آن بیفزایید. هر چه می‌توانید انجام بدهید، بقیه را بگذارید سایرین انجام بدهند. این روش کار [[ویکی‌سفر:ویکی|ویکی]] است.
 
هر چه می‌توانید انجام بدهید، بقیه را بگذارید سایرین انجام بدهند. این روش کار '''ویکی‌سفر''' است.