عبارت‌نامه‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «عبارت‌نامه صفحه‌ای است شامل توضیحاتی در رابطه با یک زبان، گویش یا لهجه که د...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
عبارت‌نامه صفحه‌ای است شامل توضیحاتی در رابطه با یک زبان، گویش یا لهجه که در آن اطلاعات از قبیل شناخت آن زبان و اصطلاحات پرکاربرد می‌آید.
* [[عبارت‌نامه:کردی]]
* [[عبارت‌نامه فارسی یزدی]]
* [[عبارت‌نامه فارسی افغانی]]
* [[عبارت‌نامه فارسی کرمانشاهی]]
* [[عبارت‌نامه فارسی ساروی]]
* [[عبارت‌نامه فارسی شمیرانی]]
* [[عبارت‌نامه فارسی اهوازی]]
* [[عبارت‌نامه فارسی هراتی]]
* [[عبارت‌نامه فارسی مشهدی]]