آفریقا: تفاوت بین نسخه‌ها

(ذخیره موقت ترجمه)
== مناطق ==
اکثر مردم در خارج از قاره آفریقا را به دو ناحیه تقسیم کرده. زبان عربی شمال آفریقا، و هر جای دیگر به عنوان کشورهای جنوب صحرای آفریقا. با این حال، آفریقا قاره‌ای بسیار متنوع است، و این تقسیم بندی نشان دهنده درک تا حدودی کم عمق آفریقا است.
{{تصویر نقشه جهان/تصویر نقشه آفریقا}}
 
{{فهرست مناطق|
{{فهرست مناطق|نقشه منطقه=Map-Africa-Regions.png |عنوان نقشه=مناطق کشورهای آفریقا|
| منطقه۱نام = [[آفریقای شمالی]]
| منطقه۱رنگ = # d1e79b