ویچنزا

شهری در ایتالیا

ویچنزا در استان ویچنزا در کشور ایتالیا قرار دارد.

آنچه باید بدانیدویرایش

واردشدنویرایش

با هواپیماویرایش

با قطارویرایش

با ماشینویرایش

با اتوبوسویرایش

با قایقویرایش

گردش در شهرویرایش

دیدنویرایش

  • Palazzo Thiene.
  • Natural History and Archeological Museum.

انجام دادنویرایش

آموزشویرایش

کارویرایش

خریدنویرایش

خوردنویرایش

  • Righetti.
  • Pretto Gelato Arte Italiana.

ریخت‌وپاشویرایش

نوشیدنویرایش

خوابیدنویرایش

  • Ostello di Vicenza، V. Giuriolo, 9،  ۰۴۴۴/۵۴۰۲۲۲، دورنگار: ۰۴۴۴/۵۴۷۷۶۲.

ریخت‌وپاشویرایش

ارتباطاتویرایش

تلفنویرایش

پیش‌شماره تلفن ویچنزا ۰۴۴۴ است.

امنیتویرایش

سفارت‌خانهویرایش

مقصد بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به شهر ویچنزا است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!

45.55; 11.55