نتانیا در استان مرکز در کشور اسرائیل قرار دارد.

آنچه باید بدانیدویرایش

واردشدنویرایش

با هواپیماویرایش

با قطارویرایش

با ماشینویرایش

با اتوبوسویرایش

با قایقویرایش

گردش در شهرویرایش

دیدنویرایش

 • Netanya Promenade.
 • Netanya's beaches.
 •    "Irusim" natural reserve.
 •    Netanya's winter pond and park، Ben gurion steet.
 •    Hertzel street.
 •    Netanya Market.
 •    Netanya Flower market.

انجام دادنویرایش

آموزشویرایش

کارویرایش

خریدنویرایش

 •    Hasharon Mall (Kanyon Ha'Sharon)، 60 Herzl St.
 •    Hadarim Mall، 2 Hakadar street, 'old industrial zone'.
 •    Ir Yamim Mall، Ben gurion St.

خوردنویرایش

 •    Gehalim، Sderot Giborei Israel 17 Netanya،  ۱۷۰۰-۵۵۲-۵۵۵. ۱۲:۰۰pm-۲۴:۰۰.

ریخت‌وپاشویرایش

نوشیدنویرایش

 • Uranus Bar، Atzmanut square.
 • Doug and Tony، Hatsoran St.

خوابیدنویرایش

 • Sea Cliffs Hotel (Matsokey Hayam)، ben gurion St،  ۰۵۴۳۰۷۶۲۸۳، پست الکترونیکی: . ۲۴۰.
 • Residence Beach Hotel،  ۰۹-۸۳۰۱۱۱۰/۰۳/۰۴.
 • Galil Hotel،  ۰۹-۸۳۰۱۱۱۰/۰۳/۰۴.
 • Seasons Hotel،  ۰۹-۸۶۰۱۵۲۰, ۰۹-۸۶۰۱۵۵۵.
 • Island Suites، 10 Ben Ami Ave،  ۰۷۷-۲۶۶۶۶۶۶.

ریخت‌وپاشویرایش

ارتباطاتویرایش

تلفنویرایش

امنیتویرایش

سفارت‌خانهویرایش

مقصد بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به شهر نتانیا است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!

32.3333333333; 34.85