محرق (بحرین)

شهری در استان محرق، بحرین
آسیا > خاورمیانه > بحرین > محرق (بحرین)

محرق در کشور بحرین قرار دارد.

آنچه باید بدانیدویرایش

واردشدنویرایش

با هواپیماویرایش

با قطارویرایش

با ماشینویرایش

با اتوبوسویرایش

با قایقویرایش

گردش در شهرویرایش

دیدنویرایش

  • Pearl Trail.
  •    Sheikh Isa Bin Ali House (Beit Sheikh Isa Bin Ali).
  •    Siyadi House (Beit Siyadi).
  •    Abdulla Al Zayed Press Heritage House.
  •    Abu Mahir Fort (Bu Maher Fort, Muharraq Fort).
  •    Arad Fort، Road 4233 (close to Bahrain Airport).
  •    Dhow shipyard. Daylight hours. رایگان.

انجام دادنویرایش

آموزشویرایش

کارویرایش

خریدنویرایش

  •    Muharraq Souq. ۱۰AM-۱PM, ۴PM-۹PM.

خوردنویرایش

  • Jasmi's،  ۱۷۶۷۶۹۹۹. ۲ BD.

ریخت‌وپاشویرایش

نوشیدنویرایش

خوابیدنویرایش

ریخت‌وپاشویرایش

ارتباطاتویرایش

تلفنویرایش

امنیتویرایش

سفارت‌خانهویرایش

مقصد بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به شهر محرق است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
26.25; 50.6166666667