عبارت نامه:فارسی دزفولی

عبارت نامه:فارسی دزفولی

Welcome banner.jpg

  • زَمُونَ : زمانه/روزگار


  • درِختا : درخت/درختان


  • تِلوِزیُون : تلویزیون


  • چَقدَ : چه قدر/اندازه


  • اَرزُونی : ارزان

منابعویرایش

  این عبارت نامه:فارسی دزفولی است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!

از تمام این واژگان از کتاب شعر محلی دزفولی نوشته دکتر مرتضی بدخشان بزگرفته شده است

پیوند به بیرونویرایش

  • در ویکی پدیا فارسی مقاله ای در مورد دزفول وجود دارد