شهرسبز

شهری تاجیک‌نشین و فارسی‌زبان در ازبکستان

شهرسبز در کشور ازبکستان قرار دارد.

آنچه باید بدانیدویرایش

واردشدنویرایش

با هواپیماویرایش

با قطارویرایش

با ماشینویرایش

با اتوبوسویرایش

با قایقویرایش

گردش در شهرویرایش

دیدنویرایش

 • Ak Saray Palace (White Palace). ۹am t ۶pm. UZS ۱۰۰۰.
 • Dorus Saodat Complex.
 • Tomb of Jehangir.
 • Crypt of Temur (behind Jahangir's mauseolum).
 • Dorut Tilavat (west of Dorus Saodat complex).
 • Mausoleum of Sheikh Shamseddin Kulyal (behind Kok Gumbaz).
 • Kok Gumbaz Mosque (Friday Mosque)، Ipak Yoli. ۹am to ۶pm. UZS ۲۵۰۰.
 • Gumbazi Seydon Mausoleum (south of Kulyal Mausoleum).
 • Chorsu Bazaar and Baths.
 • Amir Temur Museum، Ipak Yoli. ۹am - ۵pm. UZS ۲۰۰۰.

انجام دادنویرایش

آموزشویرایش

کارویرایش

خریدنویرایش

خوردنویرایش

 • Kulolik Chaikhana، Ipak Yoli.

ریخت‌وپاشویرایش

نوشیدنویرایش

خوابیدنویرایش

 • Schachrisabz Orient Star Hotel، 26, Ipak Juli Str،  ۵۲۲۰۶۳۸.

ریخت‌وپاشویرایش

ارتباطاتویرایش

تلفنویرایش

امنیتویرایش

سفارت‌خانهویرایش

مقصد بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به شهر شهرسبز است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
39.05; 66.8333333333