شمال آفریقا

شمال صحرای بزرگ آفریقا
آفریقا > شمال آفریقا

این ناحیه در آفریقا قرار دارد.

کشورهاویرایش

 
کشورهای شمالی آفریقا
الجزیره (الجزیره)
بزرگترین کشور قاره آفریقا
مصر (قاهره)
مهد تمدن باستانی مصر، فراعنه، معبدها و مومیایی هایشان.
لیبی (طرابلس)
کشوری با بیش از نود درصد بیابان.
مراکش (رباط)
کشوری بین اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه.
تونس (تونس)
شمالی ترین کشور آفریقا
صحرای غربی
بین جمهوری دموکراتیک عربی صحراوی با مراکش بر سر مالکیت این منطقه اختلاف وجود دارد.

شهرهاویرایش

سایر مقاصدویرایش

درکویرایش

گفتگوویرایش

واردشدنویرایش

چرخیدنویرایش

دیدنویرایش

انجام‌دادنویرایش

خوردنویرایش

آشامیدنویرایش

امن بودنویرایش

بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به ناحیه شمال آفریقا است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
30.3; 9.5