سانتیاگو

پایتخت شیلی
آمریکای جنوبی > شیلی > سانتیاگو

سانتیاگو پایتخت شیلی و یکی از بزرگ‌ترین کلانشهرهای قاره آمریکای جنوبی است. این شهر اکنون بیش از ۵میلیون و چهارصد هزار باشنده دارد.

شهر سانتیاگو و منطقه‌های آن
شهر سانتیاگو و منطقه‌های آن
باریو لاستاریا
بوستان‌های مختلف، معماری اروپایی، قهوه‌خانه و موزه‌های هنری
بلاویستا
محله قلدران، پر از می‌سرا و کلوب شبانه
باریو برازیل
محله‌ای که اهالی فرهنگ و هنر و دانشجو در آن زیاد است
باریو لیرا
بناهای با معماری مستعمراتی در حال فروریختن در این محله شلوغ هستند
مرکز تاریخی سانتیاگو
منطقه تجاری قدیمی شهر که معماری مستعمراتی در آن بسیار به چشم می‌خورد
پارک بوستامانته
محله‌ای کم سر و صدا اما پر از قهوه‌خانه و هوستل
پرو ویدنسیا
محله‌ای با باشندگانی از طبقه متوسط
سانهاتن
منطقه جدید تجاری شهر پر از آسمانخراش و هتل های بلند
حومه شهر
حومه شهر سانتیاگو


آنچه باید بدانید ویرایش

ورود ویرایش

با هواپیما ویرایش

با قطار ویرایش

با ماشین ویرایش

با اتوبوس ویرایش

گشتن ویرایش

با اتوبوس ویرایش

با مترو ویرایش

با تاکسی ویرایش

با ماشین ویرایش

جاذبه‌های گردشگری ویرایش

زیارتگاه‌ها و اماکن مذهبی ویرایش

موزه‌ها ویرایش

مناطق تاریخی ویرایش

جاذبه‌های طبیعی ویرایش

باید انجام داد ویرایش

آموزش ویرایش

پول ویرایش

خرید کردن ویرایش

خوردن ویرایش

بودجه ویرایش

قیمت مناسب ویرایش

قیمت بالا ویرایش

نوشیدن ویرایش

خواب ویرایش

قیمت مناسب ویرایش

قیمت بالا ویرایش

ارتباطات ویرایش

اینترنت ویرایش

سطح امنیت ویرایش

خو گرفتن ویرایش

سفارت‌خانه‌ها ویرایش

جای بعدی ویرایش

  این راهنمای مسافرت به شهر سانتیاگو است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
-33.43674; -70.64999