رود آیلند

ایالتی در شمال خاوری آمریکا

ردای لند در ایالت‌های نیو انگلند آمریکا قرار دارد.

نواحیویرایش

نام شهرستان مرکز شهرستان تاسیس جمعیت مساحت نقشه
شهرستان بریستول، رود آیلند بریستول، رود آیلند ۱۷۴۷ ۴۹٬۸۷۵ الگو:تبدیل  
شهرستان کنت، رود آیلند ایست گرینویچ، رود آیلند ۱۷۵۰ ۱۶۶٬۱۵۸ الگو:تبدیل  
شهرستان نیوپورت، رود آیلند نیوپورت، رود آیلند ۱۷۰۳ ۸۲٬۸۸۸ الگو:تبدیل  
شهرستان پراویدنس، رود آیلند پراویدنس ۱۷۰۳ ۶۲۶٬۶۶۷ الگو:تبدیل  
شهرستان واشینگتن، رود آیلند کینگستون جنوبی، رود آیلند ۱۷۲۹ ۱۲۶٬۹۷۹ الگو:تبدیل  

شهرهاویرایش

سایر مقاصدویرایش

درکویرایش

گفتگوویرایش

واردشدنویرایش

چرخیدنویرایش

دیدنویرایش

انجام‌دادنویرایش

خوردنویرایش

آشامیدنویرایش

امن بودنویرایش

بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به ناحیه رود آیلند است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
41.7; -71.5