دلاویر در میان ایالت‌های ساحلی اقیانوس اطلس آمریکا قرار دارد.

نواحیویرایش

شهرهاویرایش

سایر مقاصدویرایش

درکویرایش

ایالت دلاویر، یکی از کوچک‌ترین ایالت‌های کشور و یکی از متراکم‌ترین‌ها زا نظر جمعیت انسانی است؛ به آن ایالت اول می‌گویند چرا که نخستین ایالتی بود که در انقلاب آمریکا قیام کرد. پایگاه نیروی هوایی دور و دانشگاه دلاویر از جمله مهمترین مراکز دولتی این ایالت می‌باشند.

گفتگوویرایش

واردشدنویرایش

چرخیدنویرایش

دیدنویرایش

انجام‌دادنویرایش

خوردنویرایش

آشامیدنویرایش

امن بودنویرایش

بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به ناحیه دلاویر است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
39.14497; -75.48706