حولی شهری است که در استان حولی، کویت قرار دارد.

آنچه باید بدانیدویرایش

حولی در ۶ کیلومتری جنوب شهر کویت واقع شده و از حومه بزرگ و مراکز تجاری برای بسیاری از کالاهای مربوط به کامپیوتر در کویت تشکیل شده. تا قبل از جنگ اول خلیج فارس، تعداد زیادی از فلسطینیان، در آن سکونت داشتند اما بسیاری از آنها بعد از جنگ اخراج شدند. در حال حاضر، جمعیت حولی از دیگر مهاجرین عرب تشکیل شده است.

واردشدنویرایش

گردش در شهرویرایش

دیدنی‌هاویرایش

انجام‌دادنویرایش

خریدنویرایش

خوردنویرایش

نوشیدنویرایش

خوابویرایش

ارتباطاتویرایش

مقصد بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به شهر حولی است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
29.333333; 48.033333