حدیده (شهر)

شهری در یمن
آسیا > خاورمیانه > یمن > حدیده (شهر)

حدیده در کشور یمن قرار دارد.

آنچه باید بدانید ویرایش

واردشدن ویرایش

با هواپیما ویرایش

با قطار ویرایش

با ماشین ویرایش

با اتوبوس ویرایش

با قایق ویرایش

گردش در شهر ویرایش

دیدن ویرایش

انجام دادن ویرایش

آموزش ویرایش

کار ویرایش

خریدن ویرایش

خوردن ویرایش

ریخت‌وپاش ویرایش

نوشیدن ویرایش

خوابیدن ویرایش

  •    Hodeidah Land Resort، Off Sana'a Street.

ریخت‌وپاش ویرایش

ارتباطات ویرایش

تلفن ویرایش

امنیت ویرایش

سفارت‌خانه ویرایش

مقصد بعدی ویرایش

  این راهنمای مسافرت به شهر حدیده است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
14.8022222222; 42.9511111111