بورسا در ناحیه مرمره قرار دارد.

آنچه باید بدانیدویرایش

بورسا چهارمین شهر بزرگ ترکیه بعداز استانبول آنکارا و ازمیر میباشد وشهری صنعتی است ولی دارای پارک و فضای سبزبسیار زیادی میباشد که شهرت سرسبزی شهرهای ترکیه دارد.

واردشدنویرایش

گردش در شهرویرایش

دیدنی‌هاویرایش

انجام‌دادنویرایش

خریدنویرایش

خوردنویرایش

نوشیدنویرایش

خوابویرایش

ارتباطاتویرایش

مقصد بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به شهر بورسا است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
40.11; 29.03