بلفاست

پایتخت ایرلند شمالی
ایرلند > بلفاست
برای سایر صفحه‌های با نام مشابه، بلفاست (ابهام‌زدایی) را ببنید.

بلفاست (به زبان انگلیسیBelfast، به ایرلندی: Béal Feirste) پایتخت ایرلند شمالی است.

آنچه باید بدانید

ویرایش

با هواپیما

ویرایش

با قطار

ویرایش

با ماشین

ویرایش

با اتوبوس

ویرایش

گشتن در

ویرایش

با اتوبوس

ویرایش

با مترو

ویرایش

با تاکسی

ویرایش

با ماشین

ویرایش

جاذبه‌های گردشگری

ویرایش

زیارتگاه‌ها و اماکن مذهبی

ویرایش

موزه‌ها

ویرایش

مناطق تاریخی

ویرایش

جاذبه‌های طبیعی

ویرایش

باید انجام داد

ویرایش

آموزش

ویرایش

خرید کردن

ویرایش

خوردن

ویرایش

بودجه

ویرایش

قیمت مناسب

ویرایش

قیمت بالا

ویرایش

نوشیدن

ویرایش

قیمت مناسب

ویرایش

قیمت بالا

ویرایش

ارتباطات

ویرایش

اینترنت

ویرایش

سطح امنیت

ویرایش

خو گرفتن

ویرایش

سفارت‌خانه‌ها

ویرایش

جای بعدی

ویرایش
  این راهنمای مسافرت به شهر بلفاست است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
54.59682; -5.92706