بزرگراه کینگ

آسیا > خاورمیانه > اردن > بزرگراه کینگ

بزرگراه کینگ یک منطقه در اردن است. نام آن از مسیر تجارت کهن گرفته شده.

نواحیویرایش

شهرهاویرایش

  • مادبا — به شناخته شده برای نقشه موزاییک آن از اورشلیم

سایر مقاصدویرایش

درکویرایش

گفتگوویرایش

واردشدنویرایش

چرخیدنویرایش

دیدنویرایش

انجام‌دادنویرایش

خوردنویرایش

آشامیدنویرایش

امن بودنویرایش

بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به ناحیه بزرگراه کینگ است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
31.172; 35.724