بادن-وورتمبرگ

یکی از ایالت‌های آلمان
اروپا > اروپای مرکزی > آلمان > بادن-وورتمبرگ

ایالت بادن-وورتمبرگ در جنوب غرب آلمان قرار دارد. شهر اشتوتگارت پایتخت این ایالت است.

نواحیویرایش

شهرهاویرایش

اشتوتگارت

کارلسروهه

هایدلبرگ

اولم

توبینگن

کنستانتس

[[فرایبورگ]

هایلبرون

مانهایم

شویبیش هال

گوپینگن

کونسل ساو

هوهن لوهر

بتینگن بسینگن

لودویزبورگ

بادن بادن

راشتات

راشت

سایر مقاصدویرایش

درکویرایش

گفتگوویرایش

واردشدنویرایش

چرخیدنویرایش

دیدنویرایش

انجام‌دادنویرایش

خوردنویرایش

آشامیدنویرایش

امن بودنویرایش

بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به ناحیه بادن-وورتمبرگ است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
48.69; 9.20