ایالت میسیسیپی

ایالتی در جنوب آمریکا

ایالت میسی سیپی در جنوب (ایالات متحده آمریکا) قرار دارد.

نواحیویرایش

شهرستان FIPS code مرکز شهرستان سال تأسیس جمعیت (۲۰۱۰) مساحت نقشه
آدامز ۰۰۱ نچیز ۱۷۹۹ ۳۲٬۲۹۷ الگو:تبدیل  
آلکورن ۰۰۳ کرینت ۱۸۷۰ ۳۷٬۰۵۷ الگو:تبدیل  
امیت ۰۰۵ لیبرتی ۱۸۰۹ ۱۳٬۱۳۱ الگو:تبدیل  
اتلا ۰۰۷ کاسکیوسکوو ۱۸۳۳ ۱۹٬۵۶۴ الگو:تبدیل  
بنتون ۰۰۹ اشلند ۱۸۷۰ ۸٬۷۲۹ الگو:تبدیل  
بولیوار ۰۱۱ کلیولند، روزدیل ۱۸۳۶ ۳۴٬۱۴۵ الگو:تبدیل  
کالهون ۰۱۳ پیتسبارو ۱۸۵۲ ۱۴٬۹۶۲ الگو:تبدیل  
کارول ۰۱۵ کرلتن و وایدن ۱۸۳۳ ۱۰٬۵۹۷ الگو:تبدیل  
چیکاسو ۰۱۷ هیوستن و اکولونا ۱۸۳۶ ۱۷٬۳۹۲ الگو:تبدیل  
چاکتاو ۰۱۹ آکرمن ۱۸۳۳ ۸٬۵۴۷ الگو:تبدیل  
کالیبورن ۰۲۱ پورت گیبسن ۱۸۰۲ ۹٬۶۰۴ الگو:تبدیل  
کلارک ۰۲۳ کویتمن ۱۸۳۳ ۱۶٬۷۳۲ الگو:تبدیل  
کلی ۰۲۵ وست پوینت ۱۸۷۱ ۲۰٬۶۳۴ الگو:تبدیل  
کاهوما ۰۲۷ کلارکسدیل ۱۸۳۶ ۲۶٬۱۵۱ الگو:تبدیل  
کوپیا ۰۲۹ هیزلهورست ۱۸۲۳ ۲۹٬۴۴۹ الگو:تبدیل  
شهرستان، میسیسیپی ۰۳۱ کالینز ۱۸۱۹ ۱۹٬۵۶۸ الگو:تبدیل  
دسوتو ۰۳۳ هرناندو ۱۸۳۶ ۱۶۱٬۲۵۲ الگو:تبدیل  
فارست ۰۳۵ هتیزبرگ ۱۹۰۶ ۷۴٬۹۳۴ الگو:تبدیل  
فرانکلین ۰۳۷ میدویل ۱۸۰۹ ۸٬۱۱۸ الگو:تبدیل  
جرج ۰۳۹ لوسیدیل ۱۹۱۰ ۲۲٬۵۷۸ الگو:تبدیل  
گرین ۰۴۱ لیکسویل ۱۸۱۱ ۱۴٬۴۰۰ الگو:تبدیل  
گرنادا ۰۴۳ گرینیدا ۱۸۷۰ ۲۱٬۹۰۶ الگو:تبدیل  
هنکاک ۰۴۵ بی سنت ۱۸۱۲ ۴۳٬۹۲۹ الگو:تبدیل  
هریسون ۰۴۷ گالفپورت و بیلاکسی ۱۸۴۱ ۱۸۷٬۱۰۵ الگو:تبدیل  
هیندز ۰۴۹ جکسون، ریمند ۱۸۲۱ ۲۴۵٬۲۸۵ الگو:تبدیل  
هولمز ۰۵۱ لکزینگتن ۱۸۳۳ ۱۹٬۱۹۸ الگو:تبدیل  
همفریز ۰۵۳ بلزونی ۱۹۱۸ ۹٬۳۷۵ الگو:تبدیل  
ایساکوئنا ۰۵۵ مایرسویل ۱۸۴۴ ۱٬۴۰۶ الگو:تبدیل  
ایتاوامبا ۰۵۷ فولتن ۱۸۳۶ ۲۳٬۴۰۱ الگو:تبدیل  
جکسون ۰۵۹ پسکگولا ۱۸۱۲ ۱۳۹٬۶۶۸ الگو:تبدیل  
جاسپر ۰۶۱ بی اسپرینگز و پائولدینگ ۱۸۳۳ ۱۷٬۰۶۲ الگو:تبدیل  
جفرسون ۰۶۳ فایت ۱۷۹۹ ۷٬۷۲۶ الگو:تبدیل
جفرسون دیویس ۰۶۵ پرنتیز ۱۹۰۶ ۱۲٬۴۸۷ الگو:تبدیل  
جونز ۰۶۷ لارل و الیزویل ۱۸۲۶ ۶۷٬۷۶۱ الگو:تبدیل  
کمپر ۰۶۹ دی کلب ۱۸۳۳ ۱۰٬۴۵۶ الگو:تبدیل  
لافایت ۰۷۱ آکسفورد ۱۸۳۶ ۴۷٬۳۵۱ الگو:تبدیل  
لامار ۰۷۳ پرویس ۱۹۰۴ ۵۵٬۶۵۸ الگو:تبدیل  
لاودردیل ۰۷۵ مریدیان ۱۸۳۳ ۸۰٬۲۶۱ الگو:تبدیل  
لارنس ۰۷۷ مانتیچلو ۱۸۱۴ ۱۲٬۹۲۹ الگو:تبدیل  
لیک ۰۷۹ کارتیج ۱۸۳۳ ۲۳٬۸۰۵ الگو:تبدیل  
لی ۰۸۱ توپلوو ۱۸۶۶ ۸۲٬۹۱۰ الگو:تبدیل  
لوفلور ۰۸۳ گرینوود ۱۸۷۱ ۳۲٬۳۱۷ الگو:تبدیل  
لینکلن ۰۸۵ بروخیون ۱۸۷۰ ۳۴٬۸۶۹ الگو:تبدیل  
لوندس ۰۸۷ کلامبس ۱۸۳۰ ۵۹٬۷۷۹ الگو:تبدیل  
مدیسون ۰۸۹ کنتن ۱۸۲۸ ۹۵٬۲۰۳ الگو:تبدیل  
ماریون ۰۹۱ کلمبیا ۱۸۱۱ ۲۷٬۰۸۸ الگو:تبدیل  
مارشال ۰۹۳ هالی اسپرینگز ۱۸۳۶ ۳۷٬۱۴۴ الگو:تبدیل  
مونرو ۰۹۵ ابردین ۱۸۲۱ ۳۶٬۹۸۹ الگو:تبدیل  
مونتگومری ۰۹۷ وینونا ۱۸۷۱ ۱۰٬۹۲۵ الگو:تبدیل  
نشوبا ۰۹۹ فیلادلفیا ۱۸۳۳ ۲۹٬۶۷۶ الگو:تبدیل  
نیوتون ۱۰۱ دیکیتر ۱۸۳۶ ۲۱٬۷۲۰ الگو:تبدیل  
ناکسابی ۱۰۳ میکن ۱۸۳۳ ۱۱٬۵۴۵ الگو:تبدیل  
آکتیبها ۱۰۵ استارکویل ۱۸۳۳ ۴۷٬۶۷۱ الگو:تبدیل  
پانولا ۱۰۷ بتسویل و اساردیس ۱۸۳۶ ۳۴٬۷۰۷ الگو:تبدیل  
پرل ریور ۱۰۹ پاپلارویل ۱۸۹۰ ۵۵٬۸۳۴ الگو:تبدیل  
پری ۱۱۱ نیو آگوستا ۱۸۲۰ ۱۲٬۲۵۰ الگو:تبدیل  
پایک ۱۱۳ مگنولیا ۱۸۱۵ ۴۰٬۴۰۴ الگو:تبدیل  
پانتوتوک ۱۱۵ پانتوتوک ۱۸۳۶ ۲۹٬۹۵۷ الگو:تبدیل  
پرنتیس ۱۱۷ بونویل ۱۸۷۰ ۲۵٬۲۷۶ الگو:تبدیل  
کویتمن ۱۱۹ مارک ۱۸۷۷ ۸٬۲۲۳ الگو:تبدیل  
رنکین ۱۲۱ برندن ۱۸۲۸ ۱۴۱٬۶۱۷ الگو:تبدیل  
اسکات ۱۲۳ فورست ۱۸۳۳ ۲۸٬۲۶۴ الگو:تبدیل  
شارکی ۱۲۵ رولینگ فورک ۱۸۷۶ ۴٬۹۱۶ الگو:تبدیل  
سیمپسون ۱۲۷ مندنهال ۱۸۲۴ ۲۷٬۵۰۳ الگو:تبدیل  
اسمیت ۱۲۹ رالی ۱۸۳۳ ۱۶٬۴۹۱ الگو:تبدیل  
استون ۱۳۱ ویگینس ۱۹۱۶ ۱۷٬۷۸۶ الگو:تبدیل  
سانفلاور ۱۳۳ ایندیانوولا ۱۸۴۴ ۲۹٬۴۵۰ الگو:تبدیل  
تالاهاچی ۱۳۵ چارلزتن و سامنر ۱۸۳۳ ۱۵٬۳۷۸ الگو:تبدیل  
تیت ۱۳۷ سناتوبیا ۱۸۷۳ ۲۸٬۸۸۶ الگو:تبدیل  
تیپا ۱۳۹ ریپلی ۱۸۳۶ ۲۲٬۲۳۲ الگو:تبدیل  
تیشومینگو ۱۴۱ ایوکا ۱۸۳۶ ۱۹٬۵۹۳ الگو:تبدیل  
تونیکا ۱۴۳ تونیکا ۱۸۳۶ ۱۰٬۷۷۸ الگو:تبدیل  
یونیون ۱۴۵ نیو آلبانی ۱۸۷۰ ۲۷٬۱۳۴ الگو:تبدیل  
والت‌هال ۱۴۷ تیلرتاون ۱۹۱۲ ۱۵٬۴۴۳ الگو:تبدیل  
وارن ۱۴۹ ویکسبرگ ۱۸۰۹ ۴۸٬۷۷۳ الگو:تبدیل  
واشینگتون ۱۵۱ گرینویل ۱۸۲۷ ۵۱٬۱۳۷ الگو:تبدیل  
وین ۱۵۳ وینز بارو ۱۸۰۹ ۲۰٬۷۴۷ الگو:تبدیل  
وبستر ۱۵۵ والتهال ۱۸۷۴ ۱۰٬۲۵۳ الگو:تبدیل  
ویلکینسون ۱۵۷ وودویل ۱۸۰۲ ۹٬۸۷۸ الگو:تبدیل  
وینستون ۱۵۹ لوئیزویل ۱۸۳۳ ۱۹٬۱۹۸ الگو:تبدیل  
یالوبوشا ۱۶۱ واتر ولی، کافیویل ۱۸۳۳ ۱۲٬۶۷۸ الگو:تبدیل  
یازو ۱۶۳ یازو سیتی ۱۸۲۳ ۲۸٬۰۶۵ الگو:تبدیل  

شهرهاویرایش

سایر مقاصدویرایش

درکویرایش

گفتگوویرایش

واردشدنویرایش

چرخیدنویرایش

دیدنویرایش

انجام‌دادنویرایش

خوردنویرایش

آشامیدنویرایش

امن بودنویرایش

بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به ناحیه ایالت میسیسیپی است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
33.0; -90.0