اوبلاست کالینینگراد

یکی از واحدهای فدرال روسیه
آسیا > روسیه > اوبلاست کالینینگراد

اوبلاست کالینینگراد یکی از ناحیه‌های کشور روسیه در آسیا است.

Angrapa.jpg

نواحیویرایش

شهرهاویرایش

سایر مقاصدویرایش

درکویرایش

گفتگوویرایش

واردشدنویرایش

چرخیدنویرایش

دیدنویرایش

انجام‌دادنویرایش

خوردنویرایش

آشامیدنویرایش

امن بودنویرایش

بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به شهر اوبلاست کالینینگراد است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
54.77; 21.19