اوبلاست نووگورود

یکی از واحدهای فدرالی روسیه
آسیا > روسیه > اوبلاست نووگورود

اوبلاست نووگورود یکی از ناحیه‌های کشور روسیه در آسیا است.

LakePeretno01.JPG

نواحیویرایش

شهرهاویرایش

سایر مقاصدویرایش

درکویرایش

گفتگوویرایش

واردشدنویرایش

چرخیدنویرایش

دیدنویرایش

انجام‌دادنویرایش

خوردنویرایش

آشامیدنویرایش

امن بودنویرایش

بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به شهر اوبلاست نووگورود است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
58.33; 32.50