اوبلاست مورمانسک

یکی از واحدهای فدرالی روسیه
آسیا > روسیه > اوبلاست مورمانسک

اوبلاست مورمانسک یکی از ناحیه‌های کشور روسیه در آسیا است.

Botanischer Garten in Kirovsk.jpg

آنچه باید بدانیدویرایش

واردشدنویرایش

گردش در شهرویرایش

دیدنی‌هاویرایش

انجام‌دادنویرایش

خریدنویرایش

خوردنویرایش

نوشیدنویرایش

خوابویرایش

ارتباطاتویرایش

مقصد بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به شهر اوبلاست مورمانسک است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
68.91; 33.11