اوبلاست مسکو

یکی از واحدهای فدرالی روسیه
آسیا > روسیه > اوبلاست مسکو

اوبلاست مسکو یکی از ناحیه‌های کشور روسیه در آسیا است.

آنچه باید بدانیدویرایش

شهرهاویرایش

واردشدنویرایش

گردش در شهرویرایش

دیدنی‌هاویرایش

انجام‌دادنویرایش

خریدنویرایش

خوردنویرایش

نوشیدنویرایش

خوابویرایش

ارتباطاتویرایش

مقصد بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به شهر اوبلاست مسکو است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
55.53; 37.45