الگو:چهارچوب پارک

(تغییرمسیر از الگو:Park skeleton)
نماد توضیحات توضیحات الگو[ایجاد]