الگو:چهارچوب شهرستان

(تغییرمسیر از الگو:District skeleton)
نماد توضیحات توضیحات الگو[ایجاد]