الگو:چهارچوب ابهام‌زدایی

(تغییرمسیر از الگو:Disambiguation skeleton)

بیشتر از یک جا وجود دارد که الگو:چهارچوب ابهام‌زدایی خوانده می‌شود:

ناحیه

ناحیه


این صفحهٔ ابهام‌زدایی مقاله‌های مرتبط با عنوان همین صفحه را فهرست می‌کند.
اگر یک پیوند داخلی شما را به اینجا هدایت کرده‌است، در صورت تمایل آن پیوند را برای اشارهٔ مستقیم به مقالهٔ مورد نظر تغییر دهید.