الگو:چهارچوب کشور

(تغییرمسیر از الگو:Country skeleton)
نماد توضیحات توضیحات الگو[ایجاد]