الگو:چهارچوب فرودگاه

(تغییرمسیر از الگو:Airport skeleton)
نماد توضیحات توضیحات الگو[ایجاد]