الست (بلژیک)

شهری در بلژیک

الست در فلاندر شرقی در کشور بلژیک قرار دارد.

آنچه باید بدانیدویرایش

واردشدنویرایش

با هواپیماویرایش

با قطارویرایش

با ماشینویرایش

با اتوبوسویرایش

با قایقویرایش

گردش در شهرویرایش

دیدنویرایش

 • Béguinage (Between Anna Snelstraat and Pontstraat).
 • Borse van Amsterdam.
 • Country House (Town Hall).
 • Dirk Martens Statue.
 • Faluintjes.
 • Grote Markt.
 • Keizersplein.
 • Kravaalbos.
 • Louis Paul Boon Statue.
 • Oud Schepenhuis.
 • Railway Station.
 • St Martin's Church.
 • Terlinden Castle (Square J. Geerinckx).
 • Town Park.
 • Valerius De Saedeleer Statue (Oude Vismarkt).
 • Carnival.
 • Jumping Aalst، Domain De Kluizen, Affligemdreef 184. رایگان.
 • Winter Fair.

انجام دادنویرایش

 • Park Concerts (Parkies) (In the city park). M evenings, Jul-Aug. رایگان.

آموزشویرایش

کارویرایش

خریدنویرایش

 • Saturday Market. 08:00 – 13:00.

خوردنویرایش

 • Bakery De Ridder Wim، Korte Zoutstraat 30.
 • Bakery Malpertuus، Kattestraat 67.
 • Bakery Verleysen، Hoogstraat 3 (Hofstade).
 • Nelson BVBA، Vlaaien van Aalst, Rampelberg 59 (Baardegem). With a stall at the Saturday market.

ریخت‌وپاشویرایش

نوشیدنویرایش

خوابیدنویرایش

ریخت‌وپاشویرایش

ارتباطاتویرایش

تلفنویرایش

پیش‌شماره تلفن الست +۳۲۵۳ است.

امنیتویرایش

سفارت‌خانهویرایش

مقصد بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به شهر الست است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!

50.9333333333; 4.03333333333